№ 7748: ТОВ "Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн"

14 квіт. 2020 Відхилено
Повне найменування юридичної особи заявника скарги: ТОВ "Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн"
Назва процедури: допорогова закупівля № 20П-002– 76110000-7-Послуги пов’язані з видобуванням газу (виконання робіт з капітального ремонту та випробування свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування») 12 лотів, ЛОТ № 5
Найменування філії, щодо дій якої спрямовується скарга: АТ "Укргазвидобування"
ЄДРПОУ заявника: 41948658
Підстава для скарги: Скарга щодо відбору Контрагентів
Чи завантажено скаргу на Prozorro? Так
Пошта заявника: [email protected]
Контакти заявника: Грицюк Артур Сергійович , тел.(067)-880-70-42
ПІБ підписанта скарги: Грицюк Артур Сергійович
Суть скарги, вимоги:

ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн», приймає участь в процедурі допорогових закупівель № 20П-002 від 14.02.2020 року – 76110000-7-Послуги пов’язані з видобуванням газу (виконання робіт з капітального ремонту та випробування свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування») 12 Лотів. 06.03.2020 року відбувся аукціон процедури закупівель № 20П-002 від 14.02.2020 року – 76110000-7, відповідно до результатів якого по Лоту № 5, пропозиція ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» була найнижчою та найбільш економічно вигідною. Після проведення аукціону процедури закупівель № 20П-002 від 14.02.2020 року – 76110000-7, Замовник- АТ «Укргазвидобування» розпочав розгляд пропозицію та поданих документів нашим Товариством на відповідність умовам тендерної документації. 10.04.2020 року Замовник- АТ "Укргазвидобування», розмістив на електронному майданчику закупівель, рішення про відхилення пропозиції ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» по ЛОТУ № 5 процедури закупівель № 20П-002 від 14.02.2020 року – 76110000-7, оформленого протоколом № 20П-002. Підставою відхилення пропозиції ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» по ЛОТУ № 5 процедури закупівель № 20П-002 від 14.02.2020 року – 76110000-7, оформленого протоколом № 20П-002 стала наявність параметрів «Стоп-інформації» (наявність порушень Учасником своїх Договірних зобов’язань за діючими/раніше укладеними Договорами з Замовником). У відповідності до п.6.1. Положення про локальну конфлікту Комісію АТ "Укргазвидобування», до компетенції Комісії відноситься розгляд скарг, пов’язаний із здійсненням процедури закупівлі АТ «Укргазвидобування», зокрема у випадках відхилення пропозиції Учасника закупівлі. ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» вважає, відхилення пропозиції нашого Товариства по Лоту № 5 процедури допорогових закупівель № 20П-002 від 14.02.2020 року – 76110000-7-Послуги пов’язані з видобуванням газу (виконання робіт з капітального ремонту та випробування свердловин на родовищах АТ «Укргазвидобування»), формальним та упередженим, виходячи з наступного: По - перше: У відповідності до п.14.9. «Порядку закупівель товарів, робіт і послуг АТ «Укргазвидобування», у разі, якщо пропозиція Учасника не відповідає технічним вимогам та/або вимогам до кваліфікації Учасників, або за наявності інших підстав, передбачених даним порядком, Тендерний комітет відхиляє таку пропозицію, про що складається Протокол Тендерного комітету. Дана норма та порядок відхилення пропозиції Учасника, на підставі прийняття рішення Тендерним комітетом, який оформлюється Протоколом, також закріплена в «Інструкції з проведення попереднього кваліфікаційного відбору контрагентів АТ «Укргазвидобування» Відхилення пропозиції ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» по ЛОТУ № 5 процедури закупівель № 20П-002 від 14.02.2020 року – 76110000-7, Замовником – АТ «Укргазвидобування», було проведено, шляхом повідомлення Учасника через електронний майданчик з посиланням на Протокол № 20П-002 від 10.04.2020 року. При цьому вважаємо, що порядок відхилення пропозиції Учасника ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн», був проведений з недотриманням Тендерним комітетом «Порядку закупівель товарів, робіт і послуг АТ «Укргазвидобування» та «Інструкції з проведення попереднього кваліфікаційного відбору контрагентів ПАТ «Укргазвидобування», зважаючи на наступне: - єдиним документальним підтвердженням, відхилення пропозиції нашого Товариства було посилання відповідальної особи Замовника на рішення оформлене Протоколом № 20П-002 від 10.04.2020 року. - Протокол № 20П-002 від 10.04.2020 року, який розміщений на електронному майданчику закупівель не містить обов’язкових елементів, відомостей та атрибутів, необхідних при оформленні протокольних рішень Тендерного комітету Замовника, таких як зазначення органу (тендерний комітет) який прийняв рішення, склад тендерного комітету, порядок денний засідання тендерного комітету, результати голосування тендерного комітету, підписи Протокольного рішення Тендерного Комітету (Голови, заступника, секретаря та членів тендерного комітету). Протоколом № 26 від 28.03.2020 року наради Офісу з етики закупівель Групи «Нафтогаз», було надано висновок, що пропозиція ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» по ЛОТУ № 5 процедури закупівель № 20П-002 від 14.02.2020 року – 76110000-7, може бути відхилена за Рішенням Тендерного комітету. Враховуючи висновок наради Офісу з етики закупівель Групи «Нафтогаз», пропозиція ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн», може бути відхилена за рішенням Тендерним Комітетом Замовника, з умов дотримання колегіального розгляду при прийнятті такого рішення. На підставі вищевикладеного, зважаючи на відсутність в Протоколі № 20П-002 від 10.04.2020 року, який розміщений на електронному майданчику закупівель, обов’язкових елементів, відомостей та атрибутів, необхідних при оформленні протокольних рішень Тендерного комітету Замовника, відсутність оприлюднених Замовником інших документів, як підстав відхилення нашої пропозиції, вважаємо що даний документ (Протокол № 20П-002 від 10.04.2020 року) не є належним підтвердженням колегіального рішення Тендерного комітету Замовника. По- друге: Підставою розгляду Нарадою офісу з етики закупівель Групи Нафтогаз, пропозиції нашого Товариства по ЛОТУ № 5 процедури закупівель № 20П-002 від 14.02.2020 року – 76110000-7 та рекомендацію Тендерному комітету є наявність параметрів «Стоп-Інформації», а саме порушень учасником своїх договірних зобов’язань за раніше укладеними договорами з Замовником. ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн», вважає наявність параметрів «Стоп-Інформації», щодо нашого Товариства, стосовно вказаного критерію лише формальний характер, виходячи з наступного: 13.01.2020 року АТ «Укргазвидобування звернулось до нашого Товариства з претензією на предмет сплати штрафу та пені в результаті порушення строків мобілізації обладнання нашим Товариством. 12.02.2020 року ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» надіслало АТ «Укргазвидобування» відповідь, з аргументованим зазначенням об’єктивних причин не проведення мобілізацію обладнання в строки вказані в претензії та вжиття Товариством усіх залежних заходів для недопущення порушень умов Договору. Копія відповіді на претензію додається (перша та остання Сторінка, та за вимогою АТ «Укргазвидобування» може бути надана повна відповідь з доказами надіслання Замовнику) У відповіді від 12.02.2020 року, ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» зазначило про визнання порушення строків мобілізації та запропонувало з метою подальшого підтримання надійних партнерських відносин між Компаніями, можливості плідної співпраці, як по укладеним наразі та і в майбутньому Договорам, організувати спільну зустріч Сторін, для взаємного вирішення та узгодження питання застосування до нашого Товариства штрафних санкцій, а саме спосіб нарахування та механізм урегулювання даної вимоги. 17.02.2020 року ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» надіслало на адресу АТ «Укргазвидобування» додаткову відповідь на претензію з посиланням на п.16.1. укладеного між Компаніями Договору від 21.12.2018 року, який містить зобов'язання Сторін при виникненні спорів або розбіжностей вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. Копія додаткової відповіді на претензію додається. Також у додатковій відповіді на претензію від 17.02.2020 року наше Товариство зазначало про визнання факту порушення строків мобілізації обладнання, та про бажання вирішення даної спірної ситуації, враховуючи п.16.1. Договору, виключно в позасудовому порядку, шляхом переговорів між Сторонами. Вищевказані листи від 12.02.2020 року та 17.02.2020 року ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» залишились без належного реагування та відповіді зі сторони АТ «Укргазвидобування», натомість 20.02.2020 року Замовник звернувся до господарського суду з позовною заявою. 08.04.2020 року ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» з метою врегулювання даної ситуації вже на стадії судового розгляду, звернулось до АТ «Укргазвидобування» з пропозицією повного врегулювання спору, шляхом укладення мирової угоди та затвердження її судом. Копія пропозиції додається. Враховуючи вищевказані обставини, наявність справи на розгляді судових органів, носить лише формальний характер, оскільки ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» з моменту надіслання претензії наполягало та просило лише на мирному позасудовому врегулюванню спору і для можливості плідної співпраці в майбутньому, якнайшвидшого вирішення даної ситуації шляхом взаємних переговорів і жодного разу не заперечувало чи суперечило на адресу АТ «Укргазвидобування». Таким чином, допущене ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» порушення зобов’язань перед АТ «Укргазвидобування» не зумовлене винними діями нашого Товариства, а тому застосування до ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» при розгляді нашої пропозиції умовних параметрів «Стоп-Інформації», зумовлене виключно формальним підходом. Також просимо врахувати, що подана пропозиція та документи ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн», по ЛОТУ № 5 процедури закупівель № 20П-002 від 14.02.2020 року – 76110000-7, повністю відповідають кваліфікаційним та технічним критеріях документації допорогової закупівлі та наше Товариство на даний час є однією з найкращих Компаній в Україні по якості виконання робіт на проектах АТ «Укргазвидобування».

Вимоги

Переглянути та скасувати рішення про відхилення пропозиції ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» по процедурі закупівель № 20П-002 та визнати ТОВ «Дрегон Ойл Технолоджіс Юкрейн» переможцем процедури закупівель № 20П-002 ЛОТ №5

Рішення Тендерного комітету, що оскаржується

Протокол № 20П-002 від 10.04.2020 року

Рішення конфліктної комісії:

16 квіт. 2020

Скаргу відхилено. Протокол № 17 від 16 квітня 2020 року засідання локальної конфліктної комісії Акціонерного товариства "Укргазвидобування".

  • СКАРГА Конфліктній комісії УГВ.pdf
  • п1 Рішення ЛКК 20П-002 ДРЕГОН ОЙЛ.docx