Для нових постачальників

Шановні учасники процедур закупівель!

АТ «Укргазвидобування» є замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). У своїй діяльності ми керуємося вимогами та принципами Закону:

 1. 1) добросовісна конкуренція серед учасників;
 2. 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;
 3. 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
 4. 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;
 5. 5) об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
 6. 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

АТ «Укргазвидобування» та філії здійснюють закупівлі через електронну систему закупівель, а саме, через електронний майданчик https://my.zakupki.prom.ua/.

З переліком закупівель АТ «Укргазвидобування» та філій ви можете ознайомитися на нашому сайті у рубриці «Електронні закупівлі Prozorro».

Просимо потенційних учасників закупівель звернути увагу на ключові моменти, які необхідно врахувати та не допускати порушень при поданні тендерних пропозицій для участі у закупівлях.

Головне правило – тендерна пропозиція повинна повністю відповідати вимогам тендерної документації.

Тому наполегливо рекомендуємо уважно ознайомлюватися з вимогами тендерної документації щодо надання відповідного переліку документів, звертати увагу на встановлені терміни та вимоги щодо оформлення документів.

Ми проаналізували типові помилки, яких найчастіше припускаються учасники під час надання тендерних пропозицій. Пропонуємо ознайомитися з їхнім переліком та взяти до уваги:

Банківська гарантія:

 1. 1. Посилання в банківській гарантії не на останню редакцію тендерної документації (у разі, якщо до тендерної документації вносилися зміни, потрібно зазначати номер та дату останнього рішення УО/ТК). За таких умов, банківська гарантія не враховує вимоги тендерної документації, наведені в останній редакції, у відповідності до якої учасники повинні надати свої тендерні пропозиції (для прикладу можна ознайомитися з рішеннями Колегії АМКУ №18392- р/пк-пз від 30.09.2020, №19209 -р/пк-пз від 13.10.2020, №16823- р/пк-пз від 22.07.2021, де постановлено, що це є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника);
 2. 2. У Формі забезпечення тендерної пропозиції не обрано робочі чи банківські дні для строку сплати коштів за гарантією, що не відповідає пункту 10 частини 4  вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 р. №2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції» (далі – Наказ № 2628) та, відповідно, є порушенням вимог тендерної документації;
 3. 3. Не підписання банківських гарантій за допомогою КЕП, що не відповідає частині 7 Наказу № 2628 та, відповідно, є порушенням вимог тендерної документації.

Підтвердження кваліфікаційних критеріїв:

 1. 1. При наданні документів, що визначені вимогами тендерної документації на підтвердження одного із кваліфікаційних критеріїв процедури закупівлі, встановленого відповідно до пункту 3 частини 2  статті 16 Закону, а саме, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) найчастіше учасники допускають помилки:
  • – в довідці про виконання аналогічного договору не вказують код ЄДРПОУ, контактні дані Замовника для якого виконувався договір;
  • – надання неаналогічних договорів (договорів, в яких щодо їх предмету не зазначено весь перелік робіт згідно визначення, яке міститься в тендерній документації, або в яких частина робіт взагалі не згадується навіть в кошторисах);
  • – надання не всіх додатків до договору, що є невід’ємною частиною завантаженого учасником як аналогічний договір за предметом закупівлі;
  • – надання договорів без актів або без кошторисів, якщо зазначено цю вимогу в тендерній документації;
  • – надання відгуків, які не містять підтвердження виконання договору (тобто надто загальних або тих, які стосуються інших робіт, ніж ті, що зазначені в договорі);
 2. 2. Щодо підтвердження кваліфікаційного критерію, встановленого відповідно до пункту 1 частини 2статті 16 Закону, а саме, наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій (далі – МТБ), найпоширенішою помилкою є:
  • – надання копії документів, що підтверджують право користування обладнанням та МТБ за договорами оренди та/або договорами надання послуг тощо, відповідно до вимог документації закупівлі не на все обладнання або не у відповідності до вимог тендерної документації.

Повноваження:

 1. 1. Не надання довідки відповідно до вимог таблиці «1.2. Інші вимоги до учасників закупівель» Додатку № 1 до тендерної документації, із зазначенням посадових осіб або представників учасника, до повноважень яких належить підписання документів, які входять до тендерної пропозиції та договору про закупівлю, в якому окремо зазначено:
  • – Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено на підписання тендерної пропозиції;
  • – Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі; 
  • – Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено на підписання договору з боку учасника
 2. 2. Не підтвердження повноваження особи щодо підписання тендерної пропозиції/договору на закупівлю, а саме не надання протоколу щодо права прийняття рішення директором щодо значного правочину якщо є обмеження в правах щодо підпису у Статуті, довіреності тощо, а також обмеження щодо суми очікуваної вартості закупівлі (наприклад відсутній протокол про надання повноважень Загальними зборами);
 3. 3. Підписання довідок особами, до повноважень яких не належить підписання документів, які входять до тендерної пропозиції.

Технічні вимоги:

 1. 1. Надання Документа, у відповідності до Додатку № 3.1 до тендерної документації, який не відповідає вимогам по назві (сертифікат, паспорт, інструкція), але підтверджує всі технічні дані;
 2. 2. Не зазначення даних, які необхідно зазначати в Додатку № 3 до тендерної документації: країна походження, виробник товару тощо;
 3. 3. У Формі цінової пропозиції не зазначені технічні дані, які вказані в Додатку 3 до тендерної документації;
 4. 4. Ненадання всіх додатків, які вимагаються Додатком 3 до тендерної документації;
 5. 5. Вимоги замовника можуть передбачати надання технічних характеристик у межах діапазону (наприклад не менше/не більше, або +/-, або характеристика має бути не нижчою/вищою певної межі). В такому випадку учасник має визначити характеристики власної технічної пропозиції в межах заявленого діапазону, проте учасники копіюють вимогу замовника з встановленими діапазонами, не зазначаючи чітких характеристик предмету закупівлі, що ними пропонуються;
 6. 6. Вимоги замовника можуть бути сформовані чітко, тобто мати конкретний опис певної характеристики та не передбачають можливості запропонувати відмінні характеристики. Відхилення від технічних вимог, викладених замовником не допускається;
 7. 7. Учасники на підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, визначених в Додатку 3 до тендерної документації зазначають фразу «або еквівалент»;
 8. 8. Надання дозволів/ліцензій термін дії яких минув, або дозволів/ліцензій не на всі роботи, що зазначені в переліку вимог.

Інші вимоги, що визначені в тендерній документації:

 1. 1. Завантаження документів не в повному обсязі (не всі сторінки, договір без додатків та специфікацій тощо);
 2. 2. Завантаження  документів у формі, непридатній для читання (порушення вимоги частини 1 Розділу ІІІ Інструкції з підготовки тендерних пропозицій);
 3. 3. Завантаження документів, термін дії яких минув;
 4. 4. Завантаження іншомовних документів без перекладу українською мовою / невідповідність у перекладі (порушення вимоги частини 12 Розділу І Загальні положення). У разі невідповідності перекладу оригіналу документа – визначальним є текст, викладений українською мовою, а відповідальність за достовірність перекладу несе учасник, рішення колегії АМКУ №19479-р/пк-пз від 27.08.2021.
 5. 5. Завантаження документів, які готували на попередні тендери (не врахування умов тендерної документації на дану закупівлю, посилання у довідках / документах на предмети та ідентифікатори закупівель інших процедур закупівель).  
 6. 6. При поданні тендерної пропозиції за процедурою відкриті торги з оприлюдненням оголошення про проведення відкритих торгів відповідно до частини третьої статті 10 Закону учасники завантажують файли, які містять інформацію про ціну / приведену вартість /приведену ціну тендерної пропозиції. Подання таких файлів, та відповідно, розкриття інформації про ціну / приведену вартість / приведену ціну тендерної пропозиції є порушенням вимог абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 28 Закону;
 7. 7.  Надання не всіх документів на субпідрядника, якщо такий залучався;
 8. 8. Неуважне заповнення форм, визначених тендерною документацією (таблиці до критеріїв).
 9. 9. Не завантаження учасником до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій в електронному вигляді через електронну систему закупівель підтвердження щодо відсутності підстав передбачених пунктом 10 частини 1 статті 17 Закону, а саме: не надання копії антикорупційної програми юридичної особи, що є учасником, та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи.

Враховуючи вищезазначене, просимо:

 • – УВАЖНО вивчати умови закупівлі, що визначені в тендерній документації;
 • – Якщо в тендерній документації є незрозумілі для вас вимоги, рекомендуємо завчасно ставити уточнюючі запитання в електронній системі закупівель;
 • – Якщо ви вважаєте, що вимога дискримінаційна –- звертайтеся до замовника з проханням змінити вимогу, або ж складайте скаргу до АМКУ, яка теж подається через електронну систему.
 • – Не слід завантажувати до системи Prozorro документи, що не вимагаються замовником. Готуйте тендерну пропозицію з неухильним дотриманням вимог тендерної документації.
 • – Завчасно готуйтеся до закупівлі та не відкладайте подання пропозиції на останній момент, оскільки трапляються технічні проблеми на самому майданчику.