Для нових постачальників

Шановні учасники процедур закупівель!

АТ «Укргазвидобування» є замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). У своїй діяльності ми керуємося вимогами та принципами Закону і постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості):

 1. 1. добросовісна конкуренція серед учасників;
 2. 2. максимальна економія, ефективність та пропорційність;
 3. 3. відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
 4. 4. недискримінація учасників та рівне ставлення до них;
 5. 5. об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
 6. 6. запобігання корупційним діям і зловживанням.

АТ «Укргазвидобування» та філії здійснюють закупівлі шляхом використання електронної системи закупівель у порядку, передбаченому Законом та Особливостями. З переліком закупівель АТ «Укргазвидобування» та філій ви можете ознайомитися на нашому сайті у рубриці «Електронні закупівлі Prozorro» або на сайті Prozorro. Як знайти наші закупівлі та плани закупівель читайте в інструкції:

Інструкція

Просимо потенційних учасників закупівель звернути увагу на ключові моменти, які необхідно врахувати та не допускати порушень при поданні тендерних пропозицій для участі у закупівлях.

Головне правило – тендерна пропозиція повинна повністю відповідати вимогам тендерної документації.

Тому наполегливо рекомендуємо уважно ознайомлюватися з вимогами тендерної документації щодо надання відповідного переліку документів, звертати увагу на встановлені терміни та вимоги щодо оформлення документів.

Нагадуємо, що 14 липня 2022 року набрав чинності Закон України від 16.12.2021 р. №1977-IX «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» (далі – Закон про локалізацію), відповідно до якого Замовник здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг (в разі якщо надання послуг/робіт передбачає набуття у власність товарів), визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує встановлені законодавством норми (на момент подання тендерної пропозиції). При цьому ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Вимога щодо локалізації не застосовується до закупівель, які підпадають під дію положень Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації̈ розміщується на веб-порталі та офіційному веб-сайті Мінекономіки.


Ми проаналізували типові помилки, яких найчастіше припускаються учасники під час надання тендерних пропозицій. Пропонуємо ознайомитися з їхнім переліком та взяти до уваги:

Банківська гарантія:

 1. 1. Посилання в банківській гарантії не на останню редакцію тендерної документації (у разі, якщо до тендерної документації вносилися зміни, потрібно зазначати номер та дату останнього рішення Уповноваженої особи). За таких умов, банківська гарантія не враховує вимоги тендерної документації, наведені в останній редакції, у відповідності до якої учасники повинні надати свої тендерні пропозиції (для прикладу можна ознайомитися з рішеннями Комісії АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Комісії АМКУ) №18392- р/пк-пз від 30.09.2020, №19209 -р/пк-пз від 13.10.2020, №16823- р/пк-пз від 22.07.2021).
   
 2. 2. У банківській гарантії зазначено не робочі, а банківські дні для строку сплати коштів за гарантією, що є порушенням вимог тендерної документації.
   
 3. 3. Не підписання банківських гарантій за допомогою КЕП, що не відповідає частині 7 Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 р. №2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції» та, відповідно, є порушенням вимог тендерної документації.

Підтвердження кваліфікаційних критеріїв:

 1. 1. При наданні документів, що визначені вимогами тендерної документації на підтвердження одного із кваліфікаційних критеріїв процедури закупівлі, встановленого відповідно до пункту 3 частини 2  статті 16 Закону, а саме, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) найчастіше учасники допускають помилки:
  • ○ в довідці про виконання аналогічного договору не вказують код ЄДРПОУ, контактні дані Замовника для якого виконувався договір, допускають помилки при заповненні даних (зазначено невірний номер договору, інший контрагент, ніж той, що вказаний у договорі тощо);
  • ○ надання неаналогічних договорів (договорів, в яких щодо їх предмету не зазначено весь перелік робіт згідно визначення, яке міститься в тендерній документації, або в яких частина робіт взагалі не згадується навіть в кошторисах);
  • ○ надання не всіх додатків до договору, що є невід’ємною частиною завантаженого учасником як аналогічний договір за предметом закупівлі;
  • ○ надання договорів без актів або без кошторисів, якщо зазначено цю вимогу в тендерній документації;
  • ○ надання відгуків, які не містять підтвердження виконання договору (тобто надто загальних або тих, які стосуються інших робіт, ніж ті, що зазначені в договорі);
 2. 2. Щодо підтвердження кваліфікаційного критерію, встановленого відповідно до пункту 1 частини 2 статті 16 Закону, а саме, наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій (далі – МТБ), найпоширенішою помилкою є:
  • ○ надання копії документів, що підтверджують право користування обладнанням та МТБ за договорами оренди та/або договорами надання послуг тощо, відповідно до вимог документації закупівлі не на все обладнання або не у відповідності до вимог тендерної документації.

Повноваження:

 1. 1. Не надання довідки відповідно до вимог таблиці «1.2. Інші вимоги до учасників закупівель» додатку № 1 до тендерної документації, із зазначенням посадових осіб або представників учасника, до повноважень яких належить підписання документів, які входять до тендерної пропозиції та договору про закупівлю, в якому окремо зазначено:
  • ○ Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено на підписання тендерної пропозиції;
  • ○ Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено на підписання договору з боку учасника.
 2. 2. Не підтвердження повноваження особи щодо підписання тендерної пропозиції/договору на закупівлю, а саме, у випадку наявності в статуті, довіреності тощо обмежень чи заборон на укладання договору про закупівлю/вчинення правочину, учасник не надає рішення вищого органу управління чи іншого відповідного уповноваженого органу про надання згоди на укладання договору про закупівлю/вчинення правочину (наприклад, відсутній протокол про надання повноважень Загальними зборами).
   
 3. 3. Підписання довідок особами, до повноважень яких не належить підписання документів, які входять до тендерної пропозиції (наприклад, підписання листа щодо повноважень посадових осіб не керівником Учасника).

Технічні вимоги:

 1. 1. Надання документа у відповідності до додатку №3.1 до тендерної документації, який не відповідає вимогам по назві (сертифікат, паспорт, інструкція), але підтверджує всі технічні дані;
 2. 2. Не зазначення даних, які необхідно зазначати в додатку №3 до тендерної документації: країна походження, виробник товару тощо;
 3. 3. Ненадання всіх додатків, які вимагаються додатком №3 до тендерної документації;
 4. 4. Вимоги замовника можуть передбачати надання технічних характеристик у межах діапазону (наприклад не менше/не більше, або +/-, або характеристика має бути не нижчою/вищою певної межі). В такому випадку учасник має визначити характеристики власної технічної пропозиції в межах заявленого діапазону, проте учасники копіюють вимогу замовника з встановленими діапазонами, не зазначаючи чітких характеристик предмету закупівлі, що ними пропонуються;
 5. 5. Вимоги замовника можуть бути сформовані чітко, тобто мати конкретний опис певної характеристики та не передбачають можливості запропонувати відмінні характеристики. Відхилення від технічних вимог, викладених замовником, не допускається;
 6. 6. Учасники на підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, визначених в додатку №3 до тендерної документації, зазначають фразу «або еквівалент»;
 7. 7. Надання дозволів/ліцензій, термін дії яких минув, або дозволів/ліцензій не на всі роботи, що зазначені в переліку вимог.

Інші вимоги, що визначені в тендерній документації:

 1. 1. Завантаження документів не в повному обсязі (не всі сторінки, договір без додатків та специфікацій тощо);
 2. 2. Завантаження  документів у формі, непридатній для читання (порушення вимоги частини 1 Розділу ІІІ тендерної документації «Інструкції з підготовки тендерних пропозицій)»;
 3. 3. Завантаження документів, термін дії яких минув;
 4. 4. Завантаження іншомовних документів без перекладу українською мовою/невідповідність у перекладі (порушення вимоги частини 12 Розділу І тендерної документації «Загальні положення»). У разі невідповідності перекладу оригіналу документа – визначальним є текст, викладений українською мовою, а відповідальність за достовірність перекладу несе учасник, рішення Комісії АМКУ №19479-р/пк-пз від 27.08.2021;
 5. 5. Завантаження документів, які готували на попередні тендери (не врахування умов тендерної документації на дану закупівлю, посилання у довідках/документах на предмети та ідентифікатори закупівель інших процедур закупівель);
 6. 6. Надання не всіх документів на субпідрядника/співвиконавця, у разі залучення спроможності інших суб’єктів господарювання;
 7. 7. Неуважне заповнення форм, визначених тендерною документацією (таблиці до критеріїв);
 8. 8. Не надання у складі тендерної пропозиції окремої довідки в довільній формі або в інший самостійно обраний спосіб щодо підтвердження відсутності підстави, передбаченої абз. 14 п. 47 Особливостей (у зв’язку з відсутністю технічної реалізації в електронній системі закупівель (електронних полях) можливості підтвердити учасником відсутність підстави, передбаченої абз. 14 п. 47 Особливостей).

Враховуючи вищезазначене, просимо:

 • ● УВАЖНО вивчати умови закупівлі, що визначені в тендерній документації;
 • ● Якщо в тендерній документації є незрозумілі для вас вимоги, рекомендуємо завчасно ставити уточнюючі запитання в електронній системі закупівель;
 • ● Якщо ви вважаєте, що вимога дискримінаційна –- звертайтеся до замовника з проханням змінити вимогу, або ж складайте скаргу до АМКУ, яка теж подається через електронну систему закупівель.
 • ● Не слід завантажувати до електронної системи закупівель документи, що не вимагаються замовником. Готуйте тендерну пропозицію з неухильним дотриманням вимог тендерної документації.
 • ● Завчасно готуйтеся до закупівлі та не відкладайте подання тендерної пропозиції на останній момент, оскільки трапляються технічні проблеми в електронній системі закупівель

Якщо ви ще не працювали в електронній системі закупівель, обрати будь-який авторизований електронний майданчик можна за посиланням https://prozorro.gov.ua/majdanchiki-prozorro

АТ «Укргазвидобування» при проведенні закупівель використовує авторизований електронний майданчик https://zakupki.prom.ua/, детально ознайомитися з інструкціями роботи майданчика можна за посиланням https://prozakupki.prom.ua/instrukcziyi-postachalnyku/