Екологічна відповідальність

Основний девіз екологічного напрямку АТ «Укргазвидобування»: Плануй – Виконуй – Перевіряй – Дій.

Товариство, усвідомлюючи всю відповідальність перед суспільством за вплив виробничої діяльності об'єктів на довкілля, у своїй діяльності приділяє значну увагу питанням охорони навколишнього природного середовища, вимогам екологічної та радіаційної безпеки та вимагає цього від інших підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, що виконують роботи / надають послуги на території Замовника.

Екологічна політика

У IV кварталі 2021 року АТ «Укргазвидобування» оновило свою Екологічну політику, яка ґрунтується на засадах лідерства та відповідальності, головною метою якої є проведення постійного вдосконалення гармонізації економічних інтересів компанії з екологічними та соціальними пріоритетами. На основі оновленої Екологічної політики були визначені та затверджені Стратегічні екологічні цілі та подальша стратегія діяльності за напрямком екологічної безпеки, охорони та збереження навколишнього природного середовища. Керівники Філій Товариства на основі встановлених вищим керівництвом Стратегічних екологічних цілей визначають екологічні цілі Філій, які повинні бути вимірними для підтвердження їх досягнення. 

Стратегічні екологічні цілі


У Товаристві діє СОУ «Система екологічного управління АТ «Укргазвидобування». Основні положення, завдання та функції», що дає можливість впроваджувати принципи збалансованого розвитку, які полягають у поєднанні екологічних, економічних та соціальних інтересів.

Впровадження новітньої системи управління охороною навколишнього середовища та реалізація комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки, дає змогу ефективно виконувати взяті зобов’язання з охорони довкілля та досягати поставлених цілей на шляху реалізації екологічної політики АТ «Укргазвидобування».

Важливим кроком, що демонструє практичну реалізацію екологічної політики Товариства, яка базується на прийнятих Україною європейських принципах, є підтвердження відповідності Системи екологічного управління вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 14001:2015, з яким можна ознайомитися за посиланням.


У відповідності до положень СОУ 09.1–30019775–171:2022, з метою уніфікації вимог щодо взаємодії з підрядними організаціями в галузі охорони навколишнього середовища у Товаристві діє:

Порядок управління (взаємодії з) підрядними організаціями в галузі охорони навколишнього середовища