Комплаєнс

Комплаєнс - це система правил та норм, які регламентують корпоративні відносини працівників Укргазвидобування як один з одним, так і з третіми сторонами: партнерами, контрагентами, представниками влади та іншими учасниками виробничого процесу.

Серед таких правил та норм в рамках політики відкритості та прозорості у компанії діє Кодекс корпоративної етики та Антикорупційна програма, які були розроблені з врахуванням кращих світових практик корпоративного управління.

Кодекс корпоративної етики визначає основні цілі та принципи ділової поведінки кожного співробітника у рамках задекларованих корпоративних цінностей Товариства та досягнення основної місії компанії – забезпечення енергонезалежності країни. Цей документ регламентує взаємовідносини працівників компанії один з одним, з партнерами та іншими сторонами у межах діючого законодавства України та міжнародних стандартів.

Кодекс корпоративної етики для ознайомлення

Товариство проводить постійну роботу з удосконалення антикорупційних заходів, недопущення та запобігання проявам корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до цього пропонуємо до ознайомлення комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності компанії, які зафіксовані у Антикорупційній програмі.

  Антикорупційна програма для ознайомлення   

Відповідно до затверджених політик кожен працівник Товариства зобов’язаний діяти законно, чесно та етично, не припускати проявів корупції та всіляко їй протидіяти.


Лінія довіри з питань комплаєнсу

Укргазвидобування підтримує право кожного співробітника або іншої зацікавленої особи висловити свою стурбованість результатами спільної справи та повідомити про негідну або нечесну поведінку.

Звертаємо увагу, що при зверненні на лінію довіри, будь-яким із заявлених способів, можна зберегти анонімність.

Наявний механізм забезпечує гарантоване інформування керівництва компанії про факти або підозри у вчиненні шахрайства, зловживаня та інші протизаконні дії, які можуть загрожувати стратегічним цілям, репутації та іміджу Товариства, до того, як цьому неможливо буде запобігти.

Обробка повідомлень, що надходять на канали, які забезпечують захист анонімності відправників, виконується тільки уповноваженим для цього співробітником Комплаєнс департаменту Товариства:

 

 Юлія Матата

 Начальниця департаменту комплаєнс