Експертна рада

Дивізіон «Нафтогаз Розвідка та Видобування» створив новий дорадчий орган - Експертну раду, учасники якої долучаться до розробки стратегії Нафтогазу зі збільшення запасів газу і планування нових перспективних проєктів.

До складу ради увійшли 12-ть провідних вітчизняних учених і практиків у сферах геологорозвідки і видобування вуглеводнів (в алфавітному порядку).

 

АКУЛЬШИН Олександр Олексійович

Заступник генерального директора з наукової роботи Українського нафтогазового інституту, член і експерт Центральної Комісії
з розробки нафтових і газових родовищ України, експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин.
Доктор технічних наук.

 

 


 

 

ВІТРИК Віталій Григорович

Академік нафтогазової промисловості, досвідчений експерт з питань буріння, автор численних наукових публікацій та власник патентів у сфері буріння свердловин.
Кандидат технічних наук.

 

 


 

ЄВДОЩУК Микола Іванович

Професор, заслужений діяч науки та техніки зі значним досвідом роботи на керівних посадах державних, наукових та комерційних структур. Експерт з питань пошуку вуглеводнів на шельфі.
Доктор геологічних наук.

 

 

 


 

 

КЛЮК Богдан Олексійович

Експерт нафтогазової промисловості з досвідом роботи в керівництві великих газових компаній України та профільного міністерства.
Кандидат технічних наук.

 

 


 

 

КОНДРАТ Олександр Романович

Завідувач кафедри видобування нафти і газу, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор. Експерт ДКЗ і ЦКР з питань розробки родовищ нафти і газу. Спеціалізується на питаннях підвищення вуглеводневилучення з виснажених родовищ нафти і газу, дослідження та інтенсифікації роботи нафтових і газових свердловин з різними способами експлуатації за наявності ускладнюючих факторів.

 

 


 

КРУПСЬКИЙ Юрій Зіновійович

Видатний науковець, який брав участь у відкритті понад 30 родовищ нафти і газу. Академік Української нафтогазової академії. Професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету ім. І.Франка. Сфера наукових інтересів – поклади вуглеводнів у Західному регіоні України. 
Доктор геологічних наук, Кандидат геолого-мінералогічних наук.

 

 


 

 

КУРОВЕЦЬ Сергій Сергійович

Проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Доктор геологічних наук.

 

 


 

ЛУКІН Олександр Юхимович

Професор, член-кореспондент НАН України, академік і член президії Української нафтогазової академії. Його дослідження обґрунтували перспективи нафтогазоносності глибокозалягаючих горизонтів Дніпровсько-Донецької западини, а також сприяли розробці методології прямих пошуків нафти і газу.
Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік і член президії Української нафтогазової академії.

 

 


 

 

РИБЧИЧ Ілля Йосипович

Учений-винахідник у галузі надрокористування. Розробник української наукової термінології в сфері хімічної обробки газу та газового конденсату. Ідеолог розвідувальних робіт на шельфі Чорного моря, де почався промисловий видобуток газу.

 

 

 


 

 

ФЕСЕНКО Юрій Леонідович

Екскерівник газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування». 46 років присвятив роботі в компанії «Укргазвидобування», із них 35 працював на Шебелинці. Визнаний заслуженим працівником промисловості України за унікальну не лише для України, а всього пострадянського простору установку каталітичного риформінгу. 

 

 


 

 

ФИК Ілля Михайлович

Завідувач кафедри «Видобування нафти, газу та конденсату» НТУ «ХПІ» та кафедри геології ХНУ ім. В. Н. Каразіна, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, академік УНГА.
Доктор технічних наук, професор, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник з розробки нафтогазових родовищ.

 

 


Новини Експертної ради

Нафтогаз залучає провідних експертів для розробки стратегії зі збільшення запасів вуглеводнів

Освоєння Чорноморського шельфу – стратегічний пріоритет для енергетичної незалежності країни