№ 54029: ТОВ "Сервісенергогруп"

17 січ. 2022 Відхилено
Повне найменування юридичної особи заявника скарги: ТОВ "Сервісенергогруп"
Назва процедури: 21П-161_76210000-8 - Послуги, пов'язані з видобуванням нафти (Комплексні газодинамічні дослідження на родовищах ГПУ «Шебелинкагазвидобування»)
Найменування філії, щодо дій якої спрямовується скарга: АТ "Укргазвидобування"
ЄДРПОУ заявника: 31524371
Підстава для скарги: Скарга щодо відбору Контрагентів
Чи завантажено скаргу на Prozorro? Так
Пошта заявника: [email protected]
Контакти заявника: моб тел 097777208 (виконавчий директор Гриців Ю.В.); E-mail:[email protected]
ПІБ підписанта скарги: Директора ТОВ "Сервісенергогруп" Яциняк І.І.
Суть скарги, вимоги:

ТОВ «СЕРВІСЕНЕРГОГРУП» є Учасником процедури закупівлі: UA-2021-09-14-005620-b «21П-161_76210000-8 - Послуги, пов'язані з видобуванням нафти (Комплексні газодинамічні дослідження на родовищах ГПУ «Шебелинкагазвидобування»)», яка оголошена АТ «Укргазвидобування» (Замовник). 30.12.2021 р. на підставі рішення №26983-р/пк-пз від 03.12.2021 Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, ТОВ «СЕРВІСЕНЕРГОГРУП» отримало від Замовника вимогу про усунення невідповідностей. Зокрема, у вимозі про усунення невідповідностей йшлося про те, що Учаснику необхідно надати документи та інформацію, що підтверджують наявність власної або орендованої хіміко-аналітичної лабораторії, а також інформацію щодо наявності власного чи орендованого спецавтотранспорту для проведення спуско-підіймальних операцій реєструючих приладів. В свою чергу, Учасник, шляхом завантаження відповідних документів надав відповідь на вимогу. Зокрема, було надано відкореговану Довідку «Відомості про матеріально-технічні ресурси» (№30/12-1 від 30.12.2021 р.), Договір оренди №35/21 лабораторного обладнання від 06.01.2020 р. з ТОВ «Нафтогазовий науково-технологічний парк» та Договір оренди автотранспорту №30/12-1 від 30.12.2021 з ПрАТ «Карпатське управління геофізичних робіт». Протоколом розгляду тендерних пропозицій АТ «Укргазвидобування» від 13.01.2022 р. було відхилено тендерну пропозицію Учасника. Замовник, аргументує це тим, що Учасником було надано скан-копії договору з ТОВ «Нафтогазовий науково-технологічний парк» щодо оренди лабораторного обладнання №35/21 від 06.01.2020 р., де відсутні данні про оренду лабораторії. Учасником не надано договору оренди хіміко аналітичної лабораторії, а тільки договір на оренду лабораторного обладнання, чим не виконані вимоги п.п. 1.2 таблиці 1.1 Кваліфікаційні критерії до учасників закупівель Додатку №1 до тендерної документації. ТОВ «СЕРВІСЕНЕРГОГРУП» не погоджується з даним рішенням Замовника, вважає його дискримінаційним і таким, що порушує право Учасника на участь в даній закупівлі та повідомляє наступне. В ході проведення прекваліфікакції Учасник уважно вивчив тендерні пропозиції інших учасників закупівлі. 1. Управління нафтопромислового сервісу ПАТ «Укрнафта» в складі своєї тендерної пропозиції надало Довідку про наявність лабораторії №01/01/09/04/02/14/03-02/01/668 від 05.10.2021 р., де зазначається, що УНПС ПАТ «Укрнафта» є структурним підрозділом ПАТ «Укрнафта», яка має свою власну лабораторію, якою користуються її структурні підрозділи на підставі внутрішніх наряд-замовлень. 2. ДП ПрАТ «НАК «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр» в складі своєї тендерної пропозиції надало Довідку №3347 від 11.10.2021 де зазначена інформація про наявність власної лабораторії. 3. ТОВ «Юранна» ЛТД в складі своєї тендерної пропозиції надало Договір №7/20 оренди лабораторного обладнання від 10.09.2020 р. з ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр». Згідно п.1.1. цього Договору – Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування лабораторне обладнання, вказане в Додатку №1 до Договору «Перелік майна, що передається в оренду». Звертаємо увагу на те, що йде мова про оренду лабораторного обладнання, а не лабораторії, як цілісного комплексу. Договір, який надано ТОВ «Юранна» ЛТД за своїм предметом є аналогічним до Договору оренди лабораторного обладнання, який було надано ТОВ «Сервісенергогруп». Отримавши повідомлення про усунення невідповідностей ТОВ «Юрана» ЛТД надала Договір №2/21-Л оренди лабораторії від 12.01.2021 р. з ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр», де в предметі договору зазначено, що в оренду передається лабораторія разом з лабораторним обладнанням вказаним в Додатку №1 «Перелік майна, що передається в оренду». Даний перелік майна є аналогічним до переліку майна, що надавався учасником раніше в Договорі №7/20 оренди лабораторного обладнання від 10.09.2020 р.. Тобто, йде мова про передачу в оренду лабораторного обладнання, а не лабораторії, як цілісного майнового комплексу з відповідним приміщенням, обладнанням та кваліфікованим персоналом. Не зважаючи на це, тендерна пропозиція ТОВ «Юранна» ЛТД не була відхилена на підставі ненадання підтверджуючих документів щодо наявності власної чи орендованої хіміко-аналітичної лабораторії, на відміну від пропозиції ТОВ «Сервісенергогруп». 4. Аналогічна ситуація щодо наявності власної чи орендованої лабораторії в ТОВ «Укрінфогеоцентр». В складі своєї тендерної пропозиції учасник надав Договір №12/20 оренди лабораторного обладнання від 17.12.2020 р. з ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр», де в предметі Договору зазначається, що передається в оренду лабораторне обладнання, вказане в Додатку №1 до Договору «Перелік майна, що передається в оренду». Згодом, отримавши повідомлення про усунення невідповідностей, ТОВ «Укрінфогеоцентр» в складі своєї тендерної пропозиції надало Договір №14/21-Л оренди лабораторії та лабораторного обладнання від 05.02.2021 р. ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр». Згідно предмету Договору, п. 1.1. – Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування аналітичну лабораторію та відповідне лабораторне обладнання, вказане в Додатку № 1 до Договору «Перелік майна, що передається в оренду». Проте, в Переліку майна, що передається в оренду зазначено тільки перелік лабораторного обладнання. Не зважаючи на це, Замовником було допущено ТОВ «Укрінфогеоцентр» до участі в аукціоні. Окрім цього, перелік обладнання є аналогічний (26 пунктів) до переліку майна, що передається в оренду для ТОВ «Юрана» ЛТД». Проаналізувавши документи, що були надані ТОВ «Юрана» ЛТД та ТОВ «Укрінфогеоцентр» після отримання повідомлення про усунення невідповідностей, стає очевидним, що учасниками були надані аналогічні до тих, що вони надавали раніше, договори, з однією відмінністю: в предметі зазначається що передається в оренду лабораторія та лабораторне обладнання. Проте, дане виправлення суті предмету Договору не змінює і нічого не підтверджує те, що передається строкове платне користування саме хіміко-аналітична лабораторія, як цілісний майновий комплекс, а тільки лабораторне обладнання. Зважаючи на вищезазначене, вважаємо, що дії Замовника порушують принципи здійснення публічних закупівель відповідно до ст.. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме недискримінація учасників та рівне ставлення до них. Наголошуємо, що згідно статті 16414 Кодексу України про адміністративні порушення, невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону, тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника. В даному випадку, Замовник по різному трактує положення тендерної документації для кожного з учасників закупівлі. Зважаючи на це, просимо кваліфікувати учасника ТОВ «СЕРВІСЕНЕРГОГРУП» на підставі надання нами аналогічного договору оренди лабораторного обладнання, які надавались учасниками ТОВ «Юрана» ЛТД та ТОВ «Укрінфогеоцентр», оскільки ці договори вважаються Замовником такими, що відповідають умовам тендерної документації. Або скасувати закупівлю UA-2021-09-14-005620-b «21П-161_76210000-8 - Послуги, пов'язані з видобуванням нафти (Комплексні газодинамічні дослідження на родовищах ГПУ «Шебелинкагазвидобування»)», в разі неможливості усунення порушення. Також відповідні листи будуть направлені до Західного офісу Держаудитслужби та до АТ «Укргазвидобування».

Вимоги

Просимо кваліфікувати учасника ТОВ «СЕРВІСЕНЕРГОГРУП» або скасувати закупівлю UA-2021-09-14-005620-b «21П-161_76210000-8 - , в разі неможливості усунення порушення.

Рішення конфліктної комісії:

20 січ. 2022

Скаргу відхилено. Протокол №2 від 20 січня 2022 року засідання локальної конфліктної комісії Акціонерного товариства "Укргазвидобування".

  • file.txt
  • Лист конфліктна комісія.pdf
  • 21П-161_76210000-8 - Послуги, пов'язані з видобуванням нафти.docx