№ 30867: UPET S.A.

9 лип. 2021 Залишено без розгляду
Повне найменування юридичної особи заявника скарги: UPET S.A.
Назва процедури: 21Т-059_42410000-3 - Підіймально-транспортувальне обладнання (Частини запасні для установок КРС типу TW в асортименті) 21Т-059_42410000-3 - Lifting and handling equipment (Spare parts for workover units TW in assortment) UA-2021-04-13-006162-b
Найменування філії, щодо дій якої спрямовується скарга: АТ "Укргазвидобування"
ЄДРПОУ заявника: J15/320/1991
Підстава для скарги: Скарга щодо відбору Контрагентів
Чи завантажено скаргу на Prozorro? Так
Пошта заявника: [email protected]
Контакти заявника: +40735316416
ПІБ підписанта скарги: Дан Марiан, Dan Marian
Суть скарги, вимоги:

ОПИС ПОРУШЕНЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ Стосовно тендерної пропозиції SC Evdanco OGC SRL 1. Невідповідності банківської гарантії вимогам тендерної документації Банківська гарантія, надана в якості забезпечення тендерної пропозиції учасника SC Evdanco OGC SRL, не відповідає ряду вимог по формі та змісту, які вказані в тендерній документації, зокрема, у Додатку 8 (яким встановлено форму і зміст банківської гарантії, виданої банком-нерезидентом України). Стосовно змісту: 1) Замовник висунув вимогу про включення 4 випадків, у разі настання яких Банк-гарант повинен здійснити виплати по банківській гарантії. Банківська гарантія надана SC Evdanco OGC SRL містить тільки 3 випадки, а саме НЕ містить положень щодо здійснення виплат по банківській гарантії у разі, якщо: - the Applicant has been nominated as Winner of the procurement procedure (except for the negotiation procedure), but has failed to provide documents within the period specified in Article 17 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" to confirm the absence of grounds specified in Article 17 of the Law of Ukraine "On Public Procurement"; - Аплікант, який став Переможцем процедури закупівлі, не надав (крім переговорної процедури) у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 2) Банківська гарантія, надана в якості забезпечення тендерної пропозиції учасника SC Evdanco OGC SRL, не містить положень, щодо врегулювання відносин по даній гарантії відповідно до законодавства України. 3) SC Evdanco OGC SRL надав текст основної банківської гарантії та змін № 2 до неї. Відсутність/ ненадання змін № 1 (наявність яких передбачається) не дає змоги встановити вичерпний зміст документу, або наявність/ відсутність в ньому інших критичних змін його змісту, а також дотримання порядку внесення таких змін (Замовником у ТД обмежено суть змін, які можуть вноситися без його погодження). Стосовно форми: Банківська гарантія, надана SC Evdanco OGC SRL, містить ряд невідповідностей вимогам по формі: з приводу базових відносин (невірно вказується в якості базових відносин Договір про виконання поставки товару за предметом закупівлі, замість тендерної документації). з приводу вимоги, щодо зазначення повних банківських реквізитів та адреси Банка-гарант, а також місця видачі гарантії. з приводу внесення змін до умов гарантії та закінчення її дії, з приводу порядку надання документів про настання гарантійного випадку та інше. 2. Відсутність належного підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам. Тендерна пропозиція SC Evdanco OGC SRL не підтверджує належним чином відповідність товару технічним вимогам, що призводить до невідповідності даної тендерної пропозиції вимогам, які містяться в Додатку 1, 3 та 3.1 до тендерної документації. 1) Недостовірна інформація про заявленого виробника. По позиціям №1-131 виробником вказаний UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L. та надано авторизаційний лист від даної компанії. У авторизаційному листі, компанія UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L. позиціонує себе, як «виробник установок КРС TW 125 та TW 80, а також запасних частин до них», що не відповідає дійсності. Замовник вказує у Додатку №3 оригінального виробника установок КРС TW 125 та TW 80 – SC TC UPET Srl, а також рік їх виробництва 2003-2004 рр. Компанія UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L, яка видає себе «виробником», була зареєстрована в 2017 році. Крім того, жодних прав та інформації, (в тому числі, стосовно технічних характеристик, ескізів, креслень та технології виробництва) оригінальним виробником та правовласником технології виробництва SC TC UPET Srl (100% дочірнім підприємством Скаржника) і Скаржником не надавалось UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L., або будь-яким іншим особам, про що АТ «Укргазвидобування» було повідомлено листом №1922 від 22.06.2021 р. (копії та докази надсилання надаються), яке, було залишено без відповіді та реакції, та враховуючи результати оцінки пропозицій, не було взято до уваги Замовником. 2) Не підтвердження належним чином відносин з виробником Щодо позицій №132-142, виробником яких у наданому Додатку №3 та Технічному бюлетені вказано компанію Westco International Consulting, було надано авторизаційний лист від іншої юридичної особи, а саме - Westco International LLC. При цьому, не надано жодного юридичного обґрунтування або інформаційного роз’яснення про повноваження видачі авторизації іншою особою. 3. Відсутність належного підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору (надання недостовірної інформації) SC Evdanco OGC SRL було зазначено про наявність досвіду виконання аналогічного договору, посилаючись, у тому числі, на виконання аналогічних поставок Замовнику за результатами перемоги у закупівлях (у складі пропозиції надано договір № UGV5897-11-17 від 10.07.2017). За інформацією, наданою SC Evdanco OGC SRL та опублікованою на електронному майданчику «Прозорро», у кількох договорах (та закупівлях) 2017-2018рр. SC Evdanco OGC SRL зазначав Скаржника виробником обладнання та запасних частин, яке ним поставлялося. У зв'язку із цим, повідомляємо, що Скаржник не здійснював продаж та поставку SC Evdanco OGC SRL вказаного в аналогічних договорах обладнання та запасних частин. Скаржник неодноразово повідомляв АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» про це, зокрема, листами №1687 від 10.05.2021р. та №1921 від 20.06.2021р. (копії та докази направлення додаються), які, однак, були залишені Замовником без жодної відповіді або реакції, і, враховуючи результати оцінки пропозицій, не були прийняті до уваги і враховані Замовником ВЗАГАЛІ. За фактом вчинення незаконних злочинних протиправних дій SC Evdanco OGC SRL, зокрема, пов'язаних з поставкою контрафактної продукції із зазначенням її виробництва SC UPET SA, станом на дату подачі скарги Міністерством внутрішніх справ Румунії відкрито КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ у зв'язку з вчиненням злочинів (копія Постанови про відкриття кримінального провадження разом із перекладом додаються). Невідповідність пропозиції ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ-СЕРВІС» 1. Невідповідність банківської гарантії вимогам тендерної документації Банківська гарантія, надана в якості забезпечення тендерної пропозиції ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ-СЕРВІС» не відповідає ряду вимог щодо змісту, встановлених Замовником у Тендерній документації (п.8 розділу І ТД та Додаток №8). А саме, надана банківська гарантія містить ряд невідповідностей: відступлення від форми і змісту із зазначення регулювання відносин Уніфікованими правилами для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (попри встановлення Замовником регулювання виключно законодавством України); не містить банківських реквізитів Замовника, та ін. 2. Відсутність належного підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Тендерна пропозиція ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ-СЕРВІС» не підтверджує належним чином відповідність товару технічним вимогам, що призводить до невідповідності даної тендерної пропозиції вимогам, які містяться в Додатку 1, 3 та 3.1 до тендерної документації. 1) Недостовірна інформація про заявленого виробника По позиціям №1-131 виробником вказаний UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L. та надано авторизаційний лист від даної компанії. У авторизаційному листі, компанія UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L. позиціонує себе, як «виробника установок КРС TW 100 та TW 80, і запасних частин до них», що не відповідає дійсності. Замовник вказує у Додатку №3 оригінального виробника установок КРС TW 125 та TW 80 – SC TC UPET Srl, а також рік їх виробництва 2003-2004 рр. Компанія UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L, яка видає себе «виробником», була зареєстрована в 2017 році. Крім того, жодних прав та інформації, (в тому числі, стосовно технічних характеристик, ескізів, креслень та технології виробництва) оригінальним виробником та правовласником технології виробництва SC TC UPET Srl (100% дочірнім підприємством Скаржника) і Скаржником не надавалось UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L., або будь-яким іншим особам, про що АТ «Укргазвидобування» було повідомлено листом № №1922 від 22.06.2021 р. (копії та докази надсилання надаються), яке, було залишено без відповіді та реакції, та враховуючи результати оцінки пропозицій, не було взято до уваги Замовником. 2) Не підтвердження належним чином відносин з виробником Щодо позицій №132-142, виробником яких у наданому Додатку №3 вказано компанію Westco International LLC, від якої надано авторизаційний лист. Однак, в Технічному бюлетені виробником вказано Westco International Consulting Inc, яким і видано його (тобто, інша юридична особа). При цьому, не надано жодного юридичного обґрунтування або інформаційного роз’яснення про повноваження видачі авторизації іншою особою. Невідповідність пропозиції ТОВ «ТЕХПРОМІМПОРТ» 1. Відсутність належного підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Тендерна пропозиція ТОВ «ТЕХПРОМІМПОРТ» не підтверджує належним чином відповідність товару технічним вимогам, що призводить до невідповідності даної тендерної пропозиції вимогам, які містяться в Додатку 1, 3 та 3.1 до тендерної документації. 1) Недостовірна інформація про заявленого виробника По позиціям №1-131 виробником вказаний UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L. та надано авторизаційний лист від даної компанії. У авторизаційному листі, компанія UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L. позиціонує себе, як «виробника установок КРС TW 125 та TW 80, і запасних частин до них», що не відповідає дійсності. Замовник вказує у Додатку №3 оригінального виробника установок КРС TW 125 та TW 80 – SC TC UPET Srl, а також рік їх виробництва 2003-2004 рр. Компанія UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L, яка видає себе «виробником», була зареєстрована в 2017 році. Крім того, жодних прав та інформації, (в тому числі, стосовно технічних характеристик, ескізів, креслень та технології виробництва) оригінальним виробником та правовласником технології виробництва SC TC UPET Srl (100% дочірнім підприємством Скаржника) і Скаржником не надавалось UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L., або будь-яким іншим особам, про що АТ «Укргазвидобування» було повідомлено листом № №1922 від 22.06.2021 р. (копії та докази надсилання надаються), яке, було залишено без відповіді та реакції, та враховуючи результати оцінки пропозицій, не було взято до уваги Замовником. 2) Не підтвердження належним чином відносин з виробником Щодо позицій №132-142, виробником яких у наданому Додатку №3 вказано компанію Westco International LLC, від якої надано авторизаційний лист. Однак, в Технічному бюлетені виробником вказано Westco International Consulting Inc, яким і видано його (тобто, інша юридична особа). При цьому, не надано жодного юридичного обґрунтування або інформаційного роз’яснення про повноваження видачі авторизації іншою особою. Відповідно до ст. 31 ЗУ «Про публічні закупівлі» та положення Тендерної документації по вказаній закупівлі, зазначені невідповідності є підставами для відхилення тендерних пропозицій.

Вимоги

Скасувати рішення Замовника про допуск до аукціону SC Evdanco OGC SRL, ТОВ «ТЕХПРОМІМПОРТ», ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ-СЕРВІС»

Рішення Тендерного комітету, що оскаржується

Допущення до аукціону: SC Evdanco OGC SRL, ТОВ «ТЕХПРОМІМПОРТ», ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ-СЕРВІС»(Протокол опубліковано 06.07.2021)

Рішення конфліктної комісії:

14 лип. 2021

Скаргу залишити без розгляду. Протокол №15 від 13 липня 2021 року засідання локальної конфліктної комісії Акціонерного товариства "Укргазвидобування"

  • Adresa UGV 1670.pdf
  • Adresa UGV 1687 1921 1922.pdf
  • Postanova Evdanco.pdf
  • Skarga 09.07.2021.pdf
  • Приложения к жалобе (додатки) документи участників.rar
  • п4 21Т-059 UPET SA.docx