Сталий розвиток

Глобальна мета АТ «Укргазвидобування» в сфері сталого розвитку і корпоративної соціальної відповідальності — це використання ресурсів сьогодення для потреб майбутніх поколінь і системна діяльність, спрямована на розвиток та підтримку громад.

Товариство є членом Мережі Глобального договору ООН, поділяє його принципи і обирає для себе наступні пріоритетні Цілі сталого розвитку у сфері корпоративної соціальної відповідальності:

В компанії діє Стандарт корпоративної соціальної відповідальності у співпраці з громадами, благодійними та громадськими організаціями, відповідно до якої АТ «Укргазвидобування» визначає єдині принципи та підходи Товариства у реалізації проєктів у сфері КСВ, сприяє упорядкуванню й систематизації цієї діяльності. 

Стандарт корпоративної соціальної відповідальності

Пріоритетними напрямками реалізації Стандарту у сфері корпоративної соціальної відповідальності АТ «Укргазвидобування» є підтримка освітніх ініціатив і проєктів (впровадження STEM-освіти, підтримка освітніх установ, забезпечення рівних і гідних умов для навчання), охорона здоров’я (підтримка спортивних ініціатив, забезпечення медичних установ необхідним обладнанням та лікарськими засобами), розвиток населених пунктів, на територіях яких Товариство веде свою господарську діяльність і громад (підтримка інфраструктурних об’єктів, встановлення систем відеоспостереження, організація місць дозвілля).

Перевага надається проєктам, які не тільки задовольняють нагальні потреби мешканців територій присутності АТ «Укргазвидобування», а і створюють додаткову цінність для громад та сприяють сталому розвитку регіонів і України в цілому.

Детальніше про реалізовані проєкти та рентні відрахування