Екологічна відповідальність

Укргазвидобування – найбільша газовидобувна компанія України, діяльність якої пов’язана з підвищеним навантаженням на довкілля. На шляху збалансованого сталого розвитку пріоритетним принципом товариства є забезпечення екологічної рівноваги, тому однією з важливих цілей компанії є мінімізація впливу діяльності компанії на навколишнє середовище, дотримання вимог екологічної та радіаційної безпеки. Компанія працює з великою кількістю підрядників, співпраця з якими ґрунтується на обов’язковості додержання екологічних нормативів та законодавчих вимог під час проведення робіт на об’єктах Укргазвидобування.

Екологи Укргазвидобування слідкують за тим, аби під час виробничої діяльності мінімізувати негативний вплив на довкілля, тобто за тим, як компанія дотримується вимог міжнародного та українського законодавства.

Екологічна політика

У компанії діє Екологічна політика, яка ґрунтується на засадах лідерства та відповідальності, головною метою якої є проведення постійного вдосконалення гармонізації економічних інтересів компанії з екологічними та соціальними пріоритетами. На основі Екологічної політики визначено та затверджено Стратегічні екологічні цілі компанії та подальша стратегія діяльності за напрямком екологічної безпеки, охорони та збереження навколишнього природного середовища. 

Стратегічні екологічні цілі


В Укргазвидобування діє СОУ «Система екологічного управління АТ «Укргазвидобування». Основні положення, завдання та функції», що дає можливість впроваджувати принципи збалансованого розвитку, які полягають у поєднанні екологічних, економічних та соціальних інтересів.

Система екологічного управління інтегрована в усі бізнес-процеси компанії, а екологи Укргазвидобування здійснюють моніторинг впливу на довкілля, забезпечують контроль за дотриманням стандартів та законодавства у сфері охорони довкілля, працюють над визначенням екологічних ризиків і потенційних загроз та впроваджують заходи, спрямовані на мінімізацію та недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Впровадження новітньої системи управління охороною навколишнього середовища та реалізація комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки, дає змогу ефективно виконувати взяті зобов’язання з охорони довкілля та досягати поставлених цілей на шляху реалізації екологічної політики компанії.

Важливим кроком, що демонструє практичну реалізацію екологічної політики Укргазвидобування, яка базується на прийнятих Україною європейських принципах, є підтвердження відповідності Системи екологічного управління вимогам міжнародного стандарту EN ISO 14001:2015, з яким можна ознайомитися за посиланнями: українською + додаток та англійською + додаток.


У відповідності до положень СОУ 09.1–30019775–171:2022, з метою уніфікації вимог щодо взаємодії з підрядними організаціями в галузі охорони навколишнього середовища у компанії діє:

Порядок управління (взаємодії з) підрядними організаціями в галузі охорони навколишнього середовища