№ 7722: ТОВ "ВК "Автотранспортник"

13 бер. 2020 Відхилено
Повне найменування юридичної особи заявника скарги: ТОВ "ВК "Автотранспортник"
Назва процедури: 19Т-164 - 34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби (Екскаватор-планувальник)/Digger-planner
Найменування філії, щодо дій якої спрямовується скарга: АТ "Укргазвидобування"
ЄДРПОУ заявника: 20572715
Підстава для скарги: Скарга щодо відбору Контрагентів
Чи завантажено скаргу на Prozorro? Так
Пошта заявника: [email protected]
Контакти заявника: [email protected], 04565-666-04
ПІБ підписанта скарги: Поровай Володимир Вікторович, директор
Суть скарги, вимоги:

1. При визначенні переможця торгів та підписання договору з учасником-переможцем АТ «Укргазвидобування» – керується не Законом України «Про публічні за-купівлі» (оскільки не є замовником в розумінні ЗУ «Про публічні закупівлі»), а власним Порядком закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженим наказом Товариства від 01.08.2017р. №497 (далі - Порядок 497). П. 4.5.1. Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» - є документом, що регламентує ЛИШЕ взаємодію внутрішніх структурних підрозділів Замо-вника, і не Є нормативним документом Замовника, що регламентує порядок визначення переможця процедури закупівлі або відхилення пропозиції Учасника закупівлі. Тому, посилання Тендерного комітету в рішенні про відхилення на п.4.5.1. Регла-менту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» - суперечить визнаним в Порядку 497. 2. У тендерній документації, затверджену рішенням Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від «31» грудня 2019 року, протокол №19Т-164, Додаток №1, Пункт 3 Замовником встановлена кваліфікаційна вимога «Відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку АТ «Укргазвидобування», невирішених майнових або фінан-сових суперечок між Учасником та АТ «Укргазвидобування».» По даному критерію Учасником було надано Довідку Вих. № 15Т/04-2-6 від 20.01.2020 р, в якій надано інформацію про відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку АТ «Укргазвидобування», невирішених майнових або фінансових супере-чок між Учасником та АТ «Укргазвидобування» - що підтверджується Єдиним держав-ним реєстром судових рішень. 3. В провадженні Господарського суду м.Києві знаходиться справа за позовом Учасника до АТ «Укргазвидобування» про визнання протиправними рішення органу суб‘єкта господарювання (ухвала Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 року про відкриття провадження Cправа №910/14547/19). Дана справа не має майнового характеру на підставі роз‘яснень постанови Пленуму ВССУ від 17.10.2014 № 10 «Про застосування законодавства про судові витрати у цивіль-них справах» роз’яснив, що до позовних заяв немайнового характеру відносяться вимоги, які не підлягають вартісній оцінці (наприклад, якщо позовну заяву про визнання договору (правочину) недійсним подано без вимоги застосування наслідків, передбачених статтею 216 ЦК). Тому, відхилення пропозиції Учасника з підстави наявність «..Товариством ведеть-ся позовна робота щодо такого учасника» - є необгрунтованою та безпідставною.

Вимоги

Скасувати рішення Тендерного комітету

Рішення Тендерного комітету, що оскаржується

Відхилити пропозицію Учасника ТОВ "ВК "АВТОТРАНСПОРТНИК"

Рішення конфліктної комісії:

19 бер. 2020

Скаргу відхилено. Протокол № 10 від 19 березня 2020 року засідання локальної конфліктної комісії Акціонерного товариства "Укргазвидобування".

  • Вимога.pdf
  • п3 Рішення ЛКК 19Т-164 Автотранспортник.pdf