Нафтогазові сервіси

Укргазвидобування є найбільшим центром компетенцій з надання нафтогазосервісних послуг на території України. Фахівці різних підрозділів компанії виконують широкий спектр внутрішньосвердловинних та геофізичних операцій, надають послуги з ліквідації аварійних ситуацій на свердловинах та реалізують проекти з будівництва нафтогазових об’єктів.

Укргазвидобування постійно модернізує парк сервісної техніки, оновлює бази виробничого обслуговування у межах концепції життєвого циклу обладнання. Ця концепція передбачає перехід виробничих підрозділів від рівня «базового однакового» до професійного спеціалізованого. Основна мета впровадження концепції полягає у тому, щоб забезпечити надійне обладнання в потрібній кількості у визначений час для виконання конкретних технологічних операцій на свердловині.

У 2022 році після повномасштабного наступу росії, Укргазвидобування майже повністю перейшло на самозабезпечення сервісними послугами, адже більшість компаній, як українських, так і міжнародних, не змогли продовжувати надавати такі послуги на території України.


Філія УГВ-Сервіс виконує операції з інтенсифікації видоубтку на родовищах Укргазвидобування: капітальний ремонт свердловин (КРС), операції з колтюбінгу, операції з гідравлічного розриву пластів (ГРП). Підрозділ має у розпорядженні 35 верстатів КРС, сім флотів колтюбінгу та один флот ГРП.

Навесні 2022 року УГВ-Сервіс ввів в експлуатацію центральну базу виробничого обслуговування нафтогазового обладнання. Це новий виробничий об’єкт, роботу якого побудовано на основі найкращих практик міжнародних нафтосервісних компаній. Діяльність бази направлена на технічне обслуговування, ремонт, виробництво й відновлення інструменту та нафтогазового обладнання для проведення внутрішньосвердловинних операцій. 


Геофізичне управління Укргазпромгеофізика виконує широкий спектр промислово-геофізичних досліджень, які є невід’ємною складовою основних виробничих напрямків компанії: розвідки, розробки родовищ і видобування вуглеводневої сировини; будівництва, буріння і ремонту старого фонду свердловин.

Головним завданням управління є здійснення промислово-геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових робіт для вирішення основних геолого-промислових задач:

  • – виявлення покладів і родовищ нафти та газу;
  • – оцінка їх промислового значення на різних етапах розвідки;
  • – контроль процесу вилучення вуглеводнів при розробці родовищ;
  • – контроль технічного стану свердловин і проведених в них технологічних операцій. 

Спеціалізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба «ЛІКВО» виконує профілактичні роботи з попередження виникнення газонафтоводопроявлень, відкритих фонтанів та проводить роботи з їх ліквідації на газовидобувних та бурових об’єктах компанії. Зокрема фахівці підрозділу обслуговують наступні напрямки:

  • – аварійно-рятувальна справа;
  • – супровід газонебезпечних робіт;
  • – супервайзинг внутрішньосвердловинних робіт;
  • – обслуговування противикидного обладнання.

Виконання робіт та експлуатація обладнання підвищеної небезпеки здійснюються на підставі дозвільних документів, виданих Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України:  Дозволу № 1530.15.32 від 08.06.2015 р., Дозволу № 1536.15.32 від 09.06.2015 р. та Декларації відповідності матеріально-технічної бази САРС «ЛІКВО» до вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки від 03.08.2015 р. № 71.


Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» виконує будівельно-монтажні роботи з облаштування нафтогазових родовищ, підключення свердловин, будівництва об’єктів виробничого призначення, соціальної сфери та інфраструктури для підрозділів Укргазвидобування та інших замовників.


НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ

Фахівці нашої філії Укргазпромгеофізика вперше в Україні застосували нову технологію

УГВ-Сервіс нарощує обсяги операцій із ГРП

Укргазвидобування досягло показника в 10 млрд куб. м видобутого газу в межах розпочатої в 2016 році програми операцій з гідророзриву пласта