Охорона праці

Одним з основних принципів політики Укргазвидобування є пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність керівників підприємств компанії за створення безпечних і здорових умов праці.

Свою роботу у цьому напрямку компанія будує на основі принципів та вимог, викладених в документах «Політика з охорони праці та промислової безпеки АТ «Укргазвидобування», «Політика з охорони здоров'я та промислової медицини» та у відповідності до міжнародних та законодавчих стандартів (ISO 31000 «Управління ризиками. Керівні принципи», ІSO 45001 «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги до застосування»).

Політика у галузі охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища

Політика з охорони здоров'я та промислової медицини

Для організації безпечного виконання робіт ми не обмежуємося законодавчими вимогами та впроваджуємо корпоративні стандарти з охорони праці та промислової безпеки.

Наші стандарти визначають порядок проведення аналізу безпечного виконання робіт та організації безпечного робочого простору, виконання газонебезпечних робіт та робіт у замкнутих просторах, безпечне виконання робіт на висоті, встановлюють вимоги до облаштування маршрутів руху на території виробничих об’єктів Товариства, порядок взаємодії з підрядних організаціями.

Положення по управлінню (про взаємодію з) підрядними організаціями в галузі ОП та ПБ

Разом з цим, на період протидії пандемії коронавірусу COVID-19 в АТ «Укргазвидобування» встановлені додаткові вимоги до підрядників, які виконують роботи на об'єктах Товариства.

 Вимоги до підрядників на період протидії пандемії коронавірусу COVID-19