Експертна рада

Дивізіон «Нафтогаз Розвідка та Видобування» створив новий дорадчий орган - Експертну раду, учасники якої долучаться до розробки стратегії Нафтогазу зі збільшення запасів газу і планування нових перспективних проєктів.

До складу ради увійшли 12-ть провідних вітчизняних учених і практиків у сферах геологорозвідки і видобування вуглеводнів (в алфавітному порядку).

 

АКУЛЬШИН Олександр Олексійович

Заступник генерального директора з наукової роботи Українського нафтогазового інституту, член і експерт Центральної Комісії
з розробки нафтових і газових родовищ України, експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин.
Доктор технічних наук.

 

 


 

 

ВІТРИК Віталій Григорович

Академік нафтогазової промисловості, досвідчений експерт з питань буріння, автор численних наукових публікацій та власник патентів у сфері буріння свердловин.
Кандидат технічних наук.

 

 


 

ЄВДОЩУК Микола Іванович

Професор, заслужений діяч науки та техніки зі значним досвідом роботи на керівних посадах державних, наукових та комерційних структур. Експерт з питань пошуку вуглеводнів на шельфі.
Доктор геологічних наук.

 

 

 


 

 

КЛЮК Богдан Олексійович

Експерт нафтогазової промисловості з досвідом роботи в керівництві великих газових компаній України та профільного міністерства.
Кандидат технічних наук.

 

 


 

 

КОНДРАТ Олександр Романович

Завідувач кафедри видобування нафти і газу, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор. Експерт ДКЗ і ЦКР з питань розробки родовищ нафти і газу. Спеціалізується на питаннях підвищення вуглеводневилучення з виснажених родовищ нафти і газу, дослідження та інтенсифікації роботи нафтових і газових свердловин з різними способами експлуатації за наявності ускладнюючих факторів.

 

 


 

КРУПСЬКИЙ Юрій Зіновійович

Видатний науковець, який брав участь у відкритті понад 30 родовищ нафти і газу. Академік Української нафтогазової академії. Професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету ім. І.Франка. Сфера наукових інтересів – поклади вуглеводнів у Західному регіоні України. 
Доктор геологічних наук, Кандидат геолого-мінералогічних наук.

 

 


 

 

КУРОВЕЦЬ Сергій Сергійович

Проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Доктор геологічних наук.

 

 


 

ЛУКІН Олександр Юхимович

Професор, член-кореспондент НАН України, академік і член президії Української нафтогазової академії. Його дослідження обґрунтували перспективи нафтогазоносності глибокозалягаючих горизонтів Дніпровсько-Донецької западини, а також сприяли розробці методології прямих пошуків нафти і газу.
Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік і член президії Української нафтогазової академії.

 

 


 

 

МУЗИЧКО Ігор Іванович

Інженер-геолог, академік УНГА, фахівець у сфері розробки нафтогазових родовищ.
Член колегії та експерт ДКЗ України на громадських засадах. Індивідуальний член всеукраїнської нафтової асоціації світового нафтового конгресу. Пішов з життя у березні 2021 року. Долучився до розробки стратегії Нафтогазу зі збільшення запасів газу та планування робіт в її межах у період з серпня 2020 року по березень 2021 року.

 

 


 

 

РИБЧИЧ Ілля Йосипович

Учений-винахідник у галузі надрокористування. Розробник української наукової термінології в сфері хімічної обробки газу та газового конденсату. Ідеолог розвідувальних робіт на шельфі Чорного моря, де почався промисловий видобуток газу.

 

 


 

 

ФИК Ілля Михайлович

Завідувач кафедри «Видобування нафти, газу та конденсату» НТУ «ХПІ» та кафедри геології ХНУ ім. В. Н. Каразіна, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, академік УНГА.
Доктор технічних наук, професор, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник з розробки нафтогазових родовищ.

 

 


 

 

ФЕСЕНКО Юрій Леонідович

Екскерівник газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування». 46 років присвятив роботі в компанії «Укргазвидобування», із них 35 працював на Шебелинці. Визнаний заслуженим працівником промисловості України за унікальну не лише для України, а всього пострадянського простору установку каталітичного риформінгу. 

 

 


Новини Експертної ради

Нафтогаз залучає провідних експертів для розробки стратегії зі збільшення запасів вуглеводнів

Освоєння Чорноморського шельфу – стратегічний пріоритет для енергетичної незалежності країни