Укргазвидобування досягло п'ятирічного максимуму добового видобутку газу

17 лип. 2017 | Категорія: Офіційні
Укргазвидобування досягло п'ятирічного максимуму добового видобутку газу

ПАТ «Укргазвидобування» з 12 липня 2017 року перетнуло відмітку 42 млн кубометрів добового видобутку природного газу, що є максимальним значенням за останні п'ять років.

Середній добовий видобуток газу за 12 – 16 липня склав 42,1 млн куб. м, що на 7,5% чи на 2,9 млн куб. м більше за фактичні показники аналогічного періоду 2016 року.

З початку року Укргазвидобування збільшило видобуток газу на 253 млн кубометрів (до 8,15 млрд куб. м), порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що необхідними передумовами реалізації Програми «20/20» є вдосконалення законодавства, що регулює земельні питання, запровадження прозорих процедур надання та подовження ліцензій, передбачуваний режим оподаткування, а також ліквідація політичного втручання у роботу підприємств нафтогазового комплексу.

Так, за останні два роки ПАТ «Укргазвидобування» не отримало жодного погодження спецдозволів на користування надрами від Полтавської облради. Сьогодні Полтавська область є одним з ключових газовидобувних регіонів України.

20 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила Закон № 3038 «Про децентралізацію ренти від видобутку газу», що дасть можливість з 2018 року спрямувати 5% від рентних платежів на потреби місцевих громад.

Таким чином, за підрахунками експертів Укргазвидобування, розробка газових родовищ за дозволами, які наразі заблоковані Полтавською облрадою, дозволила б додатково отримати до місцевого бюджету такі суми: у 2018 році – близько 100 млн грн, у 2019 році – близько 300 млн грн, у 2020 році – понад 600 млн грн. Але сьогодні Полтавщина просто втрачає кошти, які могли б суттєво покращити ситуацію у соціальній сфері та інфраструктурі області.

UkrGasVydobunannya has reached its five-year maximum of daily gas production

On July 12th , 2017 PJSC "Ukrgazvydobuvannya" has crossed the mark of 42 million cubic meters of daily natural gas production, which is the maximum value for the last five years.

The average daily gas production for July 12-16th  was 42.1 million cubic meters, which is 7.5%, or 2.9 million cubic meters more than the factual figure for the similar period of 2016.

Since the beginning of the year, Ukrgazvydobuvannya has increased its production of gas by 253 million cubic meters (to 8.15 billion cubic meters) compared to the same period last year.

The additional necessary prerequisites for the implementation of the 20/20 Program are the improvement of the legislation regulating land issues, the introduction of transparent procedures for granting and prolonging licenses, the foreseeable tax regime, and the elimination of political interference in the activities of enterprises working in the oil and gas complex.

For the last two years PJSC "Ukrgazvydobuvannya" has not received any approval of special permits for the use of subsoil from the Poltava Oblast council. Today, Poltava region is one of the key gas-producing regions of Ukraine.

On December 20, 2016, the Supreme Rada adopted the Law No. 3038 "On the Decentralization of Rent from Gas Extraction", which would enable to transfer 5% of rent payments to the needs of local communities from 2018.

Thus, according to expert estimates of Ukrgazvydobuvannya, the development of gas fields under license permissions that are currently blocked by the Poltava Regional Council, would allow additionally to receive the following amounts to the local budget: in 2018 - about 100 million USD, in 2019 - about 300 million UAH in 2020 Year - more than 600 million UAH. But today Poltava region simply loses its money, which could significantly improve the situation in the social sphere and infrastructure of the region.