Охорона праці та екологія

Для збереження життя та здоров’я працюючого персоналу, забезпечення екологічно-стабільного рівня виробництва, мінімізації впливу господарської діяльності АТ «Укргазвидобування» на стан навколишнього природного середовища в Товаристві успішно діють наступні системи управління:

– Система охорони праці АТ «Укргазвидобування» СОУ 09.1-30019775-121:2013 (третя редакція), погоджена Держгірпромнаглядом України та сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги».

– Система екологічного управління АТ «Укргазвидобування» СОУ 09.1-30019775-171:2018 «Система екологічного управління АТ «Укргазвидобування». Основні положення, завдання та функції», яка сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ІSО 14001:2015.

З метою гармонізації економічних інтересів з екологічними та соціальними інтересами суспільства розроблено та затверджено наказом від 27.03.2018 № 196 Екологічну політику Товариства.

В 2015 році наказом АТ «Укргазвидобування» в господарську діяльність Товариства розпочато впровадження «7 золотих правил охорони праці», які розроблені Міжнародною організацією праці та ефективно діють на багатьох підприємствах Європейського Союзу.

Дотримання вимог цих внутрішніх нормативних документів, а також вимог державних нормативно-правових та законодавчих актів з охорони праці, безпеки дорожнього руху, пожежної, екологічної, радіаційної та техногенної безпеки дозволяє Товариству здійснювати виробничу діяльність в межах дозвільних нормативів екологічної безпеки із допустимим рівнем виробничого травматизму за класифікацією Міжнародної організації праці, а об’єкти експлуатувати в межах чинного законодавства про охорону праці.

Положення по управлінню (про взаємодію з) підрядними організаціями в галузі ОП та ПБ

Порядок управління (взаємодії з) підрядними організаціями в галузі охорони навколишнього середовища