Комплаєнс

Впроваджуючи найкращі світові практики корпоративного управління та пропагуючи відкритість і прозорість своєї діяльності, АТ «Укргазвидобування» пропонує для ознайомлення Кодекс корпоративної етики та Антикорупційну програму Товариства.

Кодекс корпоративної етики визначає основні цілі та принципи ділової поведінки кожного співробітника у рамках задекларованих корпоративних цінностей Товариства та досягнення основної місії компанії – забезпечення енергонезалежності країни. Цей документ регламентує взаємовідносини працівників компанії один з одним, з партнерами та іншими сторонами у рамках діючого законодавства України та міжнародних стандартів.

Кодекс корпоративної етики для ознайомлення

У рамках прозорої діяльності Товариство проводить удосконалення антикорупційних заходів, недопущення та запобігання проявам корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до цього пропонуємо до ознайомлення комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності компанії, що склали Антикорупційну програму.

  Антикорупційна програма для ознайомлення