№ 647: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНДОР ГРАВЕЛ"

29 трав. 2018 Задоволено
Повне найменування юридичної особи заявника скарги: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНДОР ГРАВЕЛ"
Назва процедури: Допорогові закупівлі 14210000-6 Гравій, пісок,щебінь і наповнювачі (Сипучі матеріали в асортименті) для ФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
Найменування філії, щодо дій якої спрямовується скарга: Газопромислове управління «Львівгазвидобування»
ЄДРПОУ заявника: 40850418
Підстава для скарги: Скарга щодо умов, визначених у документації із закупівлі
Чи завантажено скаргу на Prozorro? Ні
Причини не звантаження скарги на Prozorro
Пошта заявника: kondorgravel@ukr.net
Контакти заявника: тел.0680595302, 0503734517
ПІБ підписанта скарги: Янцюк Назарій Васильович
Суть скарги, вимоги:

У К Р А Ї Н А Товариство з обмеженоювідповідальністю “КОНДОР ГРАВЕЛ“ Код за ЄДРПОУ 40850418,79052, Львівська обл., місто Львів, вул. А. СІРКА, 25/15 №08/ 05-2018 Від «23» травня 2018року В конфліктну комісію ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» СКАРГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНДОР ГРАВЕЛ" (код ЄДРПОУ 40850418 ) (далі – Учасник) , взяло участь у процедурі допорогової закупівлі 14210000-6 Гравій, пісок,щебінь і наповнювачі (Сипучі матеріали в асортименті) для ФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі - Замовник). Закупівля проводилася через електронний майданчик ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН . ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ" було часником торгів по Лоту №3 «Щебінь та відсів для Пасічнянського НГП». Учасником було виконано всі вимоги тендерної документації по розміщення необхідних документів на електронному майданчику, що стосуються інформації про Учасника та продукції що пропонується, в т.ч. було виконано вимоги по банківській гарантії , а також надання необхідних документів що посвідчують якість продукції та її відповідність ДСТУ Б.В.2.7-75-98 , ДСТУ Б.В.2.7-210:2010, а також відповідність НРБУ -97 . По результатам електронних торгів , що відбулися 14.05.2018 року , серед всіх учасників , ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ" запропонувало найнижчу ціну, яка становить 4 797 061,00грн. та на 5 107 339 грн. менша стартової . По закінченні етапу ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ", як Учасник з найнижчою запропонованою ціною, надав Замовнику пакет оригіналів документів (оформлений згідно вимог п.2 Розділу тендерної документації .) Однак , незважаючи на те, що ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ", відповідаючи всім необхідним вимогам до кваліфікації Учасника, в належний спосіб їх підтвердивши , та готове здійснити поставку продукції ФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» по найбільш економічно вигідній ціні , при розгляді цінової пропозиції та документів ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ" Тендерний комітет філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» зайняв хибний підхід . Зокрема , на засіданні Тендерного комітету філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» планується розгляд питання щодо відхилення пропозиції Учасника ТОВ «Кондор Гравел» за процедурою закупівель: ЛНВ 18(Т)-040-14210000-6 - «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Сипучі матеріали в асортименті)». Така пропозиція мотивується тим що в документах, наданих ТОВ «Кондор Гравел» відсутня копія радіаційного сертифікату (надано протокол), а паспорти на продукцію, які надав даний контрагент не підтверджено сертифікатом відповідності, що продукція дійсно відповідає ДСТУ Б.В.2.7-75-98. Спростовуючи такі зауваження повідомляємо наступне : Відповідно п.7 Додатку 1 тендерної документації закупівлі, « МТР, що постачає Кандидат, повинні відповідати вимогам "Укргазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання)». Та надається « Завірена підписом та печаткою Учасника процедури закупівлі копія паспорту на товар (предмет закупівлі) з вказанням інформації про його технічні характеристики, копію радіаційного сертифікату якості». Відповідно до п.4 Додатку 2 « вимоги до якості: якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДЕСТам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом якості або паспортом з відміткою ОТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару». Щодо паспорту якості на товар, то ТОВ «КОНДОР ГРАВЕЛ», то згідно вимог тендерної документації надається або сертифікат якості або паспорт якості . Вимоги надання «сертифікату відповідності» в тендерній документації не зазначено . Відповідно , чітко виконуючи вимоги тендерної документації ТОВ «КОНДОР ГРАВЕЛ», надало Тендерному комітету філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» завірені підписом та печаткою Учасника паспорти якості на товар, а саме щебінь фр. 20x40,40x70 та відсів , де зазначено всі необхідні характеристики які відповідають ДСТУ Б.В.2.7-75-98 , ДСТУ Б.В.2.7-210:2010 . Щодо копії радіаційного сертифікату якості, то згідно наказу Мінрегіону №302 від 04.11.2014 року «Про визання такими, що втратили чинність , деяких державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України «Про будівельні норми» , відмінено ДБН В. 1.4-0.01-97, ДБН В. 1.4-0.02-97,ДБН В. 1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97, та відповідно радіаційний сертифікат якості (додаток 2 до ДБН В. 1.4-0.02-97) не видається, натомість видаються протоколи дослідження питомої активності будівельних матеріалів на відповідність НРБУ-97 . Відповідні протоколи дослідження питомої активності будівельних матеріалів на відповідність НРБУ-97 (копії додаються) на продукцію ТОВ «КОНДОР ГРАВЕЛ», а саме щебінь фр.фр. 20x40,40x70 та відсів надано Тендерному комітету філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» та інших документів що посвідчують відповідність продукції НРБУ-97 не потребують. Дана інформація підтверджена спеціально уповноваженою державною установою - ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» , а саме листом від 23.05 .2018 року №03.2-18 2689/40 (копія додається) . Таким чином продукція ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ", повністю відповідає вимогам "Укргазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації , а надані Тендерному комітету філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» документи відповідають всім вимогам тендерної документації закупівлі 14210000-6 Гравій, пісок,щебінь і наповнювачі (Сипучі матеріали в асортименті). Зважаючи на вищенаведене , просимо розглянути дане звернення та вжити заходів, у межах Вашої компетенції, щодо дотримання процедури закупівлі у якій брало наше підприємство, захистивши результати електронних торгів , які є найбільш економічно вигідні для ФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» та принесуть значний економічний ефект для Вашого підприємства. Додаток : - копії протоколів дослідження питомої активності будівельних матеріалів на відповідність НРБУ-97 на 3 арк.; - копія листа від 23.05 .2018 року №03.2-18 2689/40 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» на 1 арк. З повагою, Директор ТзОВ «КОНДОР ГРАВЕЛ» Янцюк Н.В.

Рішення конфліктної комісії:

Інформація викладена у скарзі прийнята до уваги.

Відповідно до протоколу відхилення пропозиція ТОВ «Кондор Гравел» відхилена у зв’язку із ненаданням копії радіаційного сертифікату. Відповідно до Наказу Мінрегіону №302 від 04.11.2014, визнано таким, що втратили чинність ДБН В.1.4-1.01-97 «Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні», ДБН В.1.4-2.01-97 «Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва», тому радіаційний сертифікат якості не видається, а видаються протоколи дослідження питомої активності будівельних матеріалів на відповідність НРБУ-97.

Відповідно до Додатку 2 документації допорогової закупівлі розділів «Інші вимоги до товару», «Вимоги до якості» якість та комплектність підтверджується сертифікатом якості або паспортом при поставці товару. Разом з цим Додатком 1 документації допорогової закупівлі не передбачено надання учасником сертифікату відповідності у складі пакету документів, відповідно до п.1 Розділу ІІ документації допорогової закупівлі. 

На підставі викладеного Ваша скарга задоволена.

За результатами розгляду скарги відповідальним підрозділам рекомендовано: вжити заходів щодо усунення виявлених порушень; скасувати протокол відхилення пропозицій учасників допорогової закупівлі  № ЛГВ 18(Т)-040/3-відх. від 06.06.2018.

  • СКАРГА в конфліктну комісію ПАТ Украгазвидобування.pdf