№ 601: Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНОБАУ"

3 квіт. 2018 Задоволено
Повне найменування юридичної особи заявника скарги: Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНОБАУ"
Назва процедури: № УБГ18(П)-016 90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення (сервісні послуги по гідроізоляції амбарів шламонакопичувачів)
Найменування філії, щодо дій якої спрямовується скарга: Бурове управління "Укрбургаз"
ЄДРПОУ заявника: 38470464
Підстава для скарги: Скарга щодо умов, визначених у документації із закупівлі
Чи завантажено скаргу на Prozorro? Ні
Причини не звантаження скарги на Prozorro
Пошта заявника: vk@plato-plus.biz
Контакти заявника: +380672401987
ПІБ підписанта скарги: Кузьменко Володимир Михайлович, директор
Суть скарги, вимоги:

Протоколом визначення переможця процедури допорогової закупівлі №УБГ18(П)-016, від 03.04.2018 р., переможцем за лотами №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, по закупівлі № УБГ18(П)-016 90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення (сервісні послуги по гідроізоляції амбарів шламонакопичувачів). Закупівля №2134126, Номер у ЦБД UA-2018-02-15-002441-c, було визначено підприємством ТОВ «Гідрозахист», ЄДРПОУ 24729256. Таке рішення було прийнято Тендерним комітетом Філії БУ «УКРБУРГАЗ» не зважаючи на наші Вимоги №1303/1, 1303/2, 1303/3, 1303/4, 1303/5, 1303/6, 1303/7, 1303/8, 1303/9, 1303/10, 1303/11, 1303/12 від 13.03.2018 р., у яких нами було наголошено на тому, що пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі, а саме у складі тендерної пропозиції по всіх лотах (від 1 до 12) відсутні Додатки №1 до Цінової пропозиції по кожному лоту – Розрахунок цінової пропозиції. Відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва, розрахунок мав бути наданий у вигляді Договірної ціни, Локального кошторису, Підсумкової відомості ресурсів. Відповідно до п 6, розділу II Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження, Документації допорогової закупівлі № УБГ18(П)-016, Перелік підстав для відхилення Учасника процедури закупівлі визначається розділом 9 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 01.08.2017 р. № 497, за яким Замовник відхиляє пропозицію Учасника у разі (серед інших підстав): - пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі. Відповідно до Розділу II Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження, Документації допорогової закупівлі № УБГ18(П)-016, до початку аукціону для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник повинен у складі своєї пропозиції на сайті обов’язково завантажити наступні документи в електронному (сканованому) вигляді: 1. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі: – скан-копія банківської гарантії; 2. Додаток №2 (Технічне завдання) 3. Додаток №3 (Цінова пропозиція з додатком (Розрахунок)) 4. Додаток №5 (Декларація про прийняття умов) Отже надання Цінової пропозиції разом з Розрахунком, є суттєвим, так само як й надання Банківської гарантії, Декларації про прийняття умов, Технічного завдання. У Документації допорогової закупівлі чітко надано перелік документів, які подаються Учасником до початку аукціону, але Учасник не виконав навіть цієї вимоги та припустився помилки. Зрозумівши свою помилку, Учасник, ТОВ «Гідрозахист», ЄДРПОУ 24729256, після проведення аукціону та після надання нами Вимоги, в якій було вказано на невідповідність тендерній пропозиції вимогам, 28.03.2018 року, у екрану форму закупівлі, завантажив відповідний розрахунок, який вимагався. Крім розрахунку було завантажено й інші документи, які вимагалися у Документації допорогової закупівлі, для Акредитації Учасника. Отже, надані 28.03.2018 року документи, слід вважати документами які подаються Учасником, який надав найнижчу цінову пропозицію, для його акредитації (додаток №1, до документації процедури закупівлі). Таким чином Учасник, який надав найнижчу цінову пропозицію, надав документи не у повному обсязі, або взагалі не повинен був та не мав права, завантажувати будь-які документи після проведення аукціону. Крім того, у наданих розрахунках, а саме у локальному кошторисі, було застосовано норму КМ3-3-1 Улаштування примикання геомембрани на основі поліетилену високої щільності до дренажних труб діаметром до 400 мм (позиція 18 Локального кошторису), що є ресурсною елементною кошторисною нормою зі СОУ Д.2.2-38470464-003:2016 Улаштування протифільтраційних конструкцій з геомембран на основі поліетилену високої щільності, розробником та власником якого є ТОВ «РЕНОБАУ», ЄДРПОУ 38470464. Також, у Підсумковій відомості ресурсів, що надана ТОВ «Гідрозахист», ЄДРПОУ 24729256, містяться ресурси СН208-1600-Р3 Екструдер 3007 CS, постійного струму потужністю 3,7 кВт та СН208-1600-Р2 Ручний зварювальний апарат постійного струму RION, потужністю 1,6 кВт, що містяться у СОУ Д.2.7-38470464-004:2016, розробником та власником якого також є ТОВ «РЕНОБАУ», ЄДРПОУ 38470464. Відповідно до листа Міністерства Регіонального Розвитку та Будівництва України, № 9/8-1043 від 18.11.2008, Про розповсюдження та використання відомчих кошторисних норм та СОУ: «Розроблені СОУ та ВБН, що погоджені Мінрегіонбудом, є власністю підприємств та організацій, які їх затвердили. Відповідно до п.1.2 СОУ Д.2.2-38470464-003:2016 «Цей стандарт призначений для використання ТОВ «РЕНОБАУ» та іншими учасниками інвестиційного процесу за умови, що технологія, організація та складність робіт не відрізняються від прийнятих у цьому стандарті та за умови отримання згоди на застосування стандарту від ТОВ «РЕНОБАУ»». ТОВ «Гідрозахист», ЄДРПОУ 24729256, не має права використання ресурсних елементних кошторисних норм з СОУ Д.2.2-38470464-003:2016 та СОУ Д.2.7-38470464-004:2016, до ТОВ «РЕНОБАУ» звернень не було, щодо надання права користування, та ТОВ «РЕНОБАУ» не надавало таке право. Отже, ТОВ «Гідрозахист» незаконно використав РЕКН КМ3-3-1 Улаштування примикання геомембрани на основі поліетилену високої щільності до дренажних труб діаметром до 400 мм, чим самими порушив ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Таким чином, наданий Розрахунок, а саме Локальний кошторис та Відомість ресурсів, не відповідають вимогам Додатку №3, до документації процедури закупівлі. Нами наведено достатні підстави вважати, що пропозиція ТОВ «Гідрозахист», ЄДРПОУ 24729256, підлягає відхиленню у відповідності до Переліку підстав для відхилення Учасника процедури закупівлі, що визначається розділом 9 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 01.08.2017 р. № 497, за яким Замовник відхиляє пропозицію Учасника у разі (серед інших підстав): - пропозиція Учасника не відповідає кваліфікаційним вимогам, у тому числі за технічними та якісними характеристиками предмету закупівлі (лоту), встановленим документацією процедуру закупівлі; - пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі. Враховуючі вищевикладене, просимо Вас скасувати Протокол визначення переможця процедури допорогової закупівлі №УБГ18(П)-016, від 03.04.2018 р., дискваліфікувати переможця закупівлі, ТОВ «Гідрозахист», ЄДРПОУ 24729256, як такого, Пропозиція якого не відповідає Вимогам до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження, Документації допорогової закупівлі № УБГ18(П)-016 та перейти до кваліфікації наступного Учасника.

Рішення конфліктної комісії:

Інформація викладена у скарзі прийнята до уваги.
Відповідно до пункту 1 розділу ІІ документації допорогової закупівлі учасник до початку аукціону для підтвердження кваліфікаційним критеріям повинен обов’язково завантажити Додаток 3 документації допорогової закупівлі. Невід’ємною частиною Додатку 3 є калькуляція - вартість гідроізоляції амбарів-шламонакопичувачів.
Пунктом 2 Розділу ІІ документації допорогової закупівлі встановлено, що у разі ненадання повного пакету документів у зазначений термін та спосіб, Замовник має право дискваліфікувати Учасника. 
Аукціон по даній закупівлі проведено 13.03.2018, однак у зазначений термін калькуляція учасником ТОВ «Гідрозахист» не завантажена. 
Враховуючи викладене пропозиція учасника ТОВ «Гідрозахист» підлягає відхиленню  у зв’язку із невідповідністю вимогам документації процедури закупівлі.

 

  • Вимога про скасування протоколу.pdf
  • Лист ТК 311, №51, від 16.09.2016.pdf
  • СОУ Д.2.2-38470464-003.2016 Геомембрана.pdf
  • СОУ Д.2.7-38470464-004.2016 Геомембрана МіМ.pdf