№ 509: Dozorro

26 груд. 2017 Відхилено
Повне найменування юридичної особи заявника скарги: Dozorro
Назва процедури: Скарга №501
ПІБ Керівника заявника: Dozorro
Адреса заявника: Dozorro
Найменування філії, щодо дій якої спрямовується скарга: ПАТ "Укргазвидобування"
ЄДРПОУ заявника: Dozorro
Підстава для скарги: Скарга по процесу кваліфікації Контрагентів
Пошта заявника: borys.ovcharenko@ugv.com.ua
Контакти заявника: Dozorro
Перелік наданих документів:
ПІБ підписанта скарги: Dozorro
Суть скарги, вимоги:

Скаргу №501 відхилено Відповідно до ст.5 ЗУ "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Відповідно до ст.8 Закону Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Відповідно до пункту 7.7 Положення про Конфліктну комісію передбачено, що у скарзі має бути зазначено прізвище ініціали скаржника, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ Контрагента-скаржника, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання чи вимоги. Скарга повинна бути підписана скаржником із зазначенням дати та номера. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку скаржнику може бути надіслано відповідь. Скарга оформлена без дотримання зазначених вимог не розглядається. Враховуючи, що скарга по процедурі закупівлі № 17Т-583 не відповідає встановленим вище вимогам (відсутні відомості про скаржника, його адреса, електронна поштова адреса), внаслідок чого ідентифікувати скаржника об’єктивно неможливо, зазначена скарга залишена без розгляду. Просимо прокоментувати шановну конфліктну комісію таке вибіркове правосуддя, оскільки жодної анонімної скарги до або після скарги №501 не було відхилено?

Рішення конфліктної комісії:

Скарга залишена без розгляду. Усі скарги з моніторингову порталу Dozorro, крім даної, завантажені на сторінку секретарем Конфліктної комісії.