Укргазвидобування у липні збільшило видобуток газу на 7%

Aug 2, 2017 | Category: Official
Укргазвидобування у липні збільшило видобуток газу на 7%

ПАТ «Укргазвидобування» у липні 2017 року збільшило видобуток природного газу порівняно з липнем 2016 року на 7% (на 85 млн куб м), - до 1,3 млрд куб м.

За сім місяців 2017 року обсяг видобутку природного газу становив 8 779 млн куб. м, що на 256 млн кубометрів (або 3%) перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Водночас, це більш ніж утричі перевищує обсяг нарощування видобутку за весь 2016 рік.

«Компанія переживає дуже динамічні процеси - експоненціальний ріст власного видобутку газу. Попри численні перешкоди, Укргазвидобування крок за кроком наближається до реалізації Стратегії «20/20», − зазначив голова правління ПАТ «Укргазвидобування» Олег Прохоренко.

Нагадаємо, що необхідними передумовами для реалізації Програми «20/20» є вдосконалення законодавства, що регулює земельні питання, запровадження прозорих процедур надання та подовження ліцензій, передбачуваний режим оподаткування, а також ліквідація політичного втручання у роботу підприємств нафтогазового комплексу.

Так, за останні два роки ПАТ «Укргазвидобування» не отримало жодного погодження спецдозволів на користування надрами від Полтавської облради. Сьогодні Полтавська область є одним з ключових газовидобувних регіонів України.

20 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила Закон № 3038 «Про децентралізацію ренти від видобутку газу», що дасть змогу з 2018 року спрямувати 5% від рентних платежів на потреби місцевих громад.

Таким чином, за підрахунками експертів Укргазвидобування, розробка газових родовищ за дозволами, які наразі заблоковані Полтавською облрадою, дозволила б додатково отримати до місцевого бюджету такі суми: у 2018 році – близько 100 млн грн, у 2019 році – близько 300 млн грн, у 2020 році – понад 600 млн грн. Але сьогодні Полтавщина просто втрачає кошти, які могли б суттєво покращити ситуацію у соціальній сфері та інфраструктурі області.

In July  PJSC "Ukrgazvydobuvannya" has increased natural gas production by 7%

in July  PJSC "Ukrgazvydobuvannya" has increased natural gas production by 7% compared to July 2016 (by 85 million cubic meters) - up to 1.3 billion cubic meters.

For seven months of 2017, natural gas production amounted to 8 779 million cubic meters., which by 256 million cubic meters (or 3%) exceeds the figures of the same period of last year. At the same time, it is more than three times the amount of extraction growth for the whole 2016 year.
"The company is experiencing very dynamic processes - the exponential growth of its own gas production. Despite numerous obstacles, Ukrhazvydobyvanie is on its steady course towards the implementation of the Strategy "20/20", - said Oleg Prokhorenko, Chairman of the Board of Ukrgazvydobuvannya PJSC.

The necessary prerequisites for the implementation of the 20/20 Program are the improvement of the legislation regulating land issues, the introduction of transparent procedures for granting and prolonging licenses, the favourable tax regime, and the elimination of political interference in the work of enterprises of the oil and gas complex.

Thus, for the last two years PJSC "Ukrgazvydobuvannya" has not received any approval of special permits for the use of subsoil from the Poltava regional council. Today, the Poltava region is one of the key gas-producing regions of Ukraine.

On December 20, 2016, the Verkhovna Rada adopted the Law No. 3038 "On the Decentralization of Rents from Gas Extraction", which will allow to transfer 5% of rent payments to the needs of local communities from 2018.

Thus, according to expert estimates of Ukrgazvydobuvannya, the development of gas fields under permissions that are currently blocked by the Poltava Regional Council, would allow additionally to receive the following amounts to the local budget: in 2018 - about 100 million USD, in 2019 - about 300 million UAH in 2020 Year - more than 600 million UAH. But today Poltava region simply loses these funds, which could significantly improve the situation in the social sphere and infrastructure of the region.